Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылычындагы» уюган ойлор топтому II

<<<<<<< Башы Баатыр менен күлүктүн аңызы алыстан угулат. Өзгөчө өнөрпоздордун кулагы сак болот. ♦ ♦ ♦ Киши канчалык көп жер көрсө, эл араласа ошончолук камы бышып,  кемтиги толуп,  калпысы түздөлүп,  ой-санаасы кеңийт. ♦ ♦ ♦ Эл казынасы чети оюлбас кен, учу-кыйры түгөнгүс кең. ♦ ♦ ♦ …азына,  көбүнө, агын суу,  кие чөбүнө, кыбыраган жандууга, алсызына,  алдууна, жаркын жүзү кирдебей, жашоо берип жамыга, кең караган Күн экен… алакчылап иргебей, жардың,  байың ким дебей, тең караган Күн экен… ♦ ♦ ♦ Ышкы […]

Сабыр Иптаруулу: Кыргыздын батасы – «Өмүрлүү бол», каргышы – «Тукумуң соол»

Бата: Курандын биринчи сүрөөсүнүн («фатиха – бет ачар») аты. Бул сүрөөдө ислам дининин негизги талаптары терең камтылгандыктан, аны «Уммул Куран – Курандын энеси – негизи» деп аташат. Алкыш, тилек. Элибиздин байыркы түшүнүгүндө бата – адамдын жаралышына себеп болгон касиеттүү сөз («Бала батадан бүтөт»). Анда жаратылыштын жашоосу менен адамдын турмушу тамырлаш, реалдуулук менен ирреалдуулук өзөктөш туюнтулат («Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көбөйөт»). Бата адам өмүрүн төрөлгөндөн тартып көзү өткөнгө чейин коштойт. Турмуштагы ар бир орчундуу, олуттуу иштин башы да, […]