Олжобай Шакир: Көк чай

Ордолуу Оштун Сулайман-Тоосунда чоор сыбызгытып тургандагыбыз… АҢГЕМЕ – Ах-ух-ах… Вай жыргал, жыргал! Вах-вах-вах! Чап, чап дагы. Ой өркөнүң өссүн! – мончонун буусуна моокуму кана ыракаттанган Айып жонуна шыпыргы чабылган сайын алкай берди кичипейил бозуланды. Тердеп-кургап чаап атат бозулан ансайын. – Жыргатпадыңбы тим эле. Өмүрлүү бол, ананайын. Ысык буудан чыгып, муздак сууга чайкады боюн. Бассейнге секирди. – У-ау, жашоо керемет. Уу-ху-ху, – муздак бассейнге дельфинден бетер сүңгүп сүздү. Башы суудан чыккан сайын анын «Уу-ху-ху!» дегени мончону жаңыртып, муздак суудан ичиркенип отургандардын […]

Халил Бапаев: «Бакир-өрт»

АҢГЕМЕ Оштон Гүлчөгө каттай турган автобус өз орунда турат. Дагы алты-жети минутадан кийин маршруту боюнча жөнөмөк. Алдын-ала билет алып койгондор көрсөтүлгөн орундарына олтурушууда. Шофёр жүргүнчүлөр келип бүтсө, жөнөсөмбү дегендей мурда саатын карап анан автобустун ичиндегилерди бир сыйра көз кырынан өткөрүп койду. Автобустун матору күүлөнүп күч ала баштаганда карылыктан эти качып кичирейген, бети-башы бырышкан-тырышкан, колу агала кичинекей кемпир кышылдап, өпкөсү көөп автобуска кирип келди. Алдыда чачын тармалдатып, кашы, кирпигин косметика боёктору менен башкача түскө кийирген бир кыз бу кебетеси суук кемпирден […]