Перизат АЛМАЗОВА: Кудайга мен бара албайм койколоктоп

ОТ МЕНЕН ЧОК …Ой! Ойноп атат ай алдында От менен чок, Бий бийлешип сан миң жылдыз Ойсолоктоп. Күн жүрөгү эркелеп – Күз чойоктоп, Башталды шайтан оюн – ойду козгоп. Кучакташпа куштар менен Жолду тороп, КУДАЙГА мен бара албайм Койколоктоп… Кой!.. Жүгүрбөйлү алтындан Алып топтоп, Көктө КУДАЙ өмүрүңдү берген кооздоп. Берекелүү берешен бейиш кайда?! Асман кызы; Кээде күлөт, Кээде боздоп, Эр болсоң?! Эрке кызды эми соорот!!! Эшикте Күз, Кыш кучактап шамал согот, Кара жерди Кара күчтөр талап-тоноп. Калдастаган шайтандардын шайтандары, Шарап […]