Камбожа эл жомогу: Көпүрөдөгү эки араба

Араба түрткөн эки адам бетме-бет чыгат. Бири майрамга, бири жакшы көргөн жолдошуна шашып бараткан экен. Экөө анан тар көпүрөдөн бирине бири жол бошоткулары келбейт. Жол талашкан экөө эпке келише албай, сотко кайрылат. Алардын чатагын сот да жөнгөрө албай, экөөнү королго апарат. Король сурайт: – Не балээ болуп бириңе бириң жол бошотподуңар? Бири айтат: – Улуу урматтуум, мен майрамга шашып баратсам, көпүрөдөн мынабул жолугуп калып, мага жол бербей койду. Экинчиси айтат: – Кезинде мага бир адам ажаатымды ачкан жакшылык кылды эле. […]

Максат Жангазиев: Жаңылган сайын көрөгөч болдум турмуштан

БАЛАЛЫК ТУУРАЛУУ Оо анда көңүлдөр түк карара элек, Ой менен алыс-алыс барар элек… Карылар чымчып коюп жонубуздан, Басылса, ойноп кетип калар элек… Оо, азыр турмуш чымчып жүрөгүмдү, Оорусу алигиче тарай элек… Өзгөрө берет тура кийинкибиз, Оо мындан башка эле да мурункубуз… Оодарып, чала коюп бирибизди, Оюндан далай ирет жыгылчубуз… А азыр чалса турмуш аягыңдан, Алдастап, бутка кайра кыйын туруш… Жашынмак ойночубуз балдар менен, «Өзүңдү далдаа жерге катмай» деген… Көзүмдү жумуп, табуу оңой эле, Ким кайда жашынганын айтпай билем! А азыр […]

Дилазык: Король менен маскарапоз жөнүндө притча

Король өзүнүн падыша сарайындагы маскарапоздун колуна калпак берип, жолдомосун айтат: – Сенден да өткөн эси жок бирөөнү кезиктирсең, бу калпакты ошого кармат! Көп өтпөй королду ажал тооруп турган кезде маскарапоз ага көз көрсөтүп кирет. – Король, сен келбес жайга кетер болдуң. А кайда барарыңды билесиңби? – Жо, билбейм! – Ал жактан сени ким тосуп алаарын билесиңби? – Билбейм! – Эх, король, эң маанилүү эмне экенинен камсанабадың да. Сен эми түбөлүк жайдан келбесиңди да, ал жактан сени эмне күтүп турганын да […]

Волны антилиберализма в Центральной и Восточной Европе идут на убыль

Волны антилиберализма в Центральной и Восточной Европе идут на убыль. Так считает Тони Барбер, европейский редактор Financial Times. Авторитарные лидеры, годами глумившиеся над верховенством права, теряют общественную поддержку и — следовательно — власть. Конечно, эта тенденция неравномерна и, увы, не может считаться необратимой, но она всё равно воодушевляет, ведь на протяжении последнего десятилетия большинство стран этого региона постепенно отдалялись от гражданских и демократических ценностей. Было бы ошибочным полагать, что нынешний перелом происходит благодаря политике Евросоюза. Евросоюз и США безусловно сыграли […]

Редьярд Киплинг: “Ооруктагы-арткынын” барабанчылары

АҢГЕМЕ Аларды балдар жеңишке сүрөйт… Аскерлер тизмесинде бул полк мурдагыдай эле принцесса Гогенцоллери-Зигмаринген-Ауспахт түзгөн, Мертер-Титфилшай 329 А полк округунун королдук жеңил пехотасына кошулган, “Алдыңкы, согушка жарамдуу полк”, — деп аталса да, бардык эле жерде, казармалардабы же ашканаларда болсун, бул полкту — “Ооруктагы-алдыңкы” деп аташчу. Балким, бир аз убакыт өтсө, анын аскерлери каймана атынын даңкын чыгарган бир эрдик көрсөтөр, бирок азырынча бул аталышты алар абдан эле жаман кабыл алып, кимдир-бирөөлөр аларды ошентип атагысы келсе, башы менен жооп берип калуу коркунучу бар. […]