Олжобай Шакир: Жомокчу

АҢГЕМЕ   Коомдук ишмер, белгилүү меценат Аскар Салымбеков менен таланттуу сүрөтчү Эмил Токталиевге арнайм. I Жыгылган кийикке чейин жетмеги азап болду. Жүгүрдү. Бирде орчук-борчук таштарга мүдүрүлүп барып кулачудай күүлөнгөн жембаштыктай торсойгон боюн эңкейиште араң токтотуп, күнгөйдүн бетиндеги эшилген шагылдын алдына көмүлүп калыштан кооптонду. Кийиктин артынан баягы неме арка мойну астында калып өлүптүр деген кепке калбайын деди. Эл оозунда жаманатты болуш заматта. Тоо боорунан тик ылдый чуркабай, кыялап түшпөсө болор эмес. Ок таамай тийип, оңкосунан сайылган кулжа кайда качмак деп өзүн […]