Кадыркул Даутов: Айкын максат, айтаар сөз болсо[I]

Көркөм процесске улам жаңыдан кошулуп жаткан, же кошулууну максат кылган жаш күчтөргө өзгөчө милдет аткарууга туура келет. Муну бир аз чечмелебирээк айтсак, биринчиден алдыңкы муун өкүлдөрүнүн сабына кошулуу, алар менен бирге кадам таштап кеткенге жарагыдай болуу, экинчиден, ошолор жылдырып келаткан адабият жүгүн андан нары узартышып, жаңы чектерге жеткиришип, ага өз кошумчаңды кошуп, өз боёгуңду түшүр деген маанини билдирмек. Ал эми мындай оор жүктү моюбай көтөрүшүп, алдыңкылардын жолун туура багытта улап кетүү жаштардын эстетикалык-көркөм жана интеллектуалдык даярдыгына, жалпы адабий билимине, тутунган […]

Байма Сутенова: Тегирменчи кемпир

АҢГЕМЕ Эшик ачылып, ичкериге кичинекей кыз кирди. Босогодо бир азга туруп калды да анан оозу-мурдун кичинекей алаканы менен басып, бир нерседен жийиркенгендей кайра чыгып кетти. Небересинин кантип киргенинен чыкканына чейин көз айырбай карап, бөлмөнүн төр жагында төшөктө бир кары жатат. Кемпир жийиркенгени үчүн наристени күнөөлөй албай шыпты тиктеп узакка телмирди да оор үшкүрүп алды. Жамбашы талыдыбы оң капталынан сол капталына эптеп которулуп алайын дегиче болбой, бутунун тарамышы түйүлө түштү. — О, кокуй ий! Өлүгүңдү көрөйүндүн жанын болоттоп койгонбу,— наалый бутун […]