Ашира Кулишева: Эркиндикти алганыбыз ырас болсо…

*       *       * Күнгө күлүп желбиресе желегиң, Кызыл каны чарт жарылат денемин. Эгемендик майрам күндү белгилеп, Эркиндикти эт жүрөктөн сеземин. Мекен үчүн күйүп жанып келемин, Жанымды ал, эгер болсо керегим. Түптөлгөндөн аалам шары жер болуп, Мага ыйык, мурас кылган белегиң. *       *       * Элим атам, элим апам, эл энем, Бир тууганым, түндүк төрүм, керегем. Түшүндүм мен, түпкүрүндө тирүүлүк, Эл эмгегин талап кылат — эгемен! Жүрөк каным, чымын жаным бүт денем, Үйүм-жайым, гүл жайнаган терезем. Үмүтү зор, үй бүлөсүн коргогон Мекенчилди […]