Ингуш эл жомогу: Тестиер бала

Топ адам бир үйгө чогулуп, масилет куруп отурганда, сырттан Мухаммед пайгамбар кириптир. Баары ордуларынан жапырт тура калып, салам узатышат. Пайгамбар отура бергиле дейт. Баары отурат, бир гана өспүрүм бала ордунда тура берет. Пайгамбар отур дейт аны да. Отурбайт тиги. – Отур деп атат сени. Пайгамбар айтып атат сага, эй! – деп шыбырайт отургандар. Ошондо Мухаммед пайгамбар айткан экен: – Тестиер балага таарынбагыла. Анын жандүйнөсүнө төнгөн асылдык менин сөзүмдөн да асыл. Которгон Олжобай ШАКИР

Жашоо жана анын мааниси жөнүндө улуу санаттар

Ташбака такыр шашылбайт, көп жашаганы ошол. Рамон Гомес де ла Верна Максатыңды так аныктап алуу – Алтын казык жылдызын билип алган сыяктуу. Эгерде, жаза тайып жолуңдан адашсаң, ага карап жолуңду түзөйсүң. Маршалл Димок Жакшы адам бул жашоосунда да, тиги жашоосунда да эч жамандык көрбөйт. Сократ Жашоонун мааниси – өзүңдү таба билүү. Мухаммад Икбал Өлүм – сага карай коё берилген жебе, а жашоо – жебе сага жеткиче өткөн көз ирмем. Аль-Хусри Жашоо менен болгон маектешүүдө маектешиңдин суроосу маанилүү эмес, биздин ага […]

Аскаралы Ражабалиев: Адам кээри, карышкыр мээри

АҢГЕМЕ Дастан акыркы экзаменин тапшырып бүтөөрү менен кимдир-бирөөгө коңгуроо чалды. Жооп болбоду кыйлага. Кайталады. Чалды үч-төрт жолу. Акыры наркы сотка ачылып, кайдыгер үн угулду: — И-и?.. Мен… — Ширин, эмне болду, маанайың пас? — Жөн эле, башым… Чарчадым окшойт. — Анда мен жетип барам азыр эле! — Жо-жок, келбей эле кой! Убара болбо! Эми ал тез сүйлөдү быдылдап. Чарчаган түрү байкалбайт үнүнөн. Алда немени сезгендей «тыз!» дей түштү Дастандын жүрөгү. — Ширин, экзаменим бүттү. Даяр болуп тур, Баткенге жөнөйбүз кечинде. […]

Абайдан калган акыл-мурас

Адаттагыдай эле интернет дүйнөсүндө саякатта жүрүп, казак элинин улуу уулу Абай Кунанбаевдин “Кара сөздөрүнө” жолуктум. Казак-кыргыз бир тууган деп бекер айтылбайт да, окуй баштасам, Абай атабыз казактарды айтпай эле кыргыздар жөнүндө айтып жаткандай, болгондо да бир кылым мурда жашап өткөн ата-бабаларыбызды эмес, азыркы заманда айланамда көрүп-билип эле жүргөн замандаштарым жөнүндө айтып жаткансыйт. Болгону илгери төрт түлүк мал жыйнашса, ага азыр өлүү дүйнө жыйноо (кымбат баалуу машине, кабат-кабат үй, ж.б.у.с.) кошулгандай. Негизгиси жашоого болгон көз караштары, бири-бирине кылган мамилелери ошол эле […]