Абайдан калган акыл-мурас

<<<<< Башы ОН БИРИНЧИ СӨЗ Ушул эл эмне кылып оокат кылып, эмне менен тиричилик өткөзүшөт? Эки нерсе менен. Алгачкысы – уурулук. Ууру уурулук менен мал табам деп жүрөт. Мал ээси уурдаткан малын таап, аны айыбы менен төлөтүп байысам дейт. Улуктар өндүрүп берем деп доочудан алып, куткарам деп уурудан алат. Карапайым адам ууруга айгак болуп бийликтегилерден сыйлык алып, ошол эле учурда уурудан арзан мал сатып алып пайда тапсам дейт. Экинчиси – бузуку, алдамчылар, бирөөнүн оюна келбеген балээни ойлоп таап, мындай кылсаң […]

Садык Алахан: Адаттан сырт талант тууралуу үч сүртүм

Ыраке жана Адабият институту Бир кылымдык тарыхка ээ улуттук профессионал адабиятыбыздын баскан жолу өйдө-ылдыйлуу болгону баарыбызга маалым. Айрыкча, өткөн кылымдын 50-жылдарынын соңу, 60-жылдарынын биринчи жарымында төл адабиятыбызга чыныгы таланттардын жоон тобу келип кошулганы да кашкайган чындык (Кайра-кайра кайталана берген узун тизмени дагы бир жолу тизмектеп олтуруунун эч бир кажети жок)… Ошол жоон топтун ичинде Кыргыз Республикасынын эл акыны РАМИС РЫСКУЛОВДУН – Ыракенин –  орду өзгөчө экендигин гана белгилеп кетмекчибиз. Көйкашка акындын эч кимдин жазганына окшобогон, автору жазылбаса деле кимдин калеминен […]