Дилазык: Зулум падышаны бетине түкүрүп айыктырган дарыгер

Мирзакарим Норбековдун “Жиндинин тажырыйбасы же акылга жетүүнүн ачкычы” аттуу китебинен алынган икая… Илгери бир император ооруп калган экен. Жан-жөкөрлөрүнүн куттары учуп коркуп кеткени болду, сүйүнгөнү болду. Оору аны төшөктөн тургус кылып жыкты. Күндөн күн, айдан ай өтүп, эмне айла кылышса да анын абалы жакшырбай, төмөндөгөндүн үстүндө болду. Канчалаган элдерди жеңип, дүйнөнүн жарымын тизелетсе да, оорунун алдында ал алсыз эле. Бир жолу анын айласы түгөнүп, ачууланып бакырды: “Мени айыктыра албаган дарыгерлердин баарынын башын кесип, шаар дубалынын кырына илгиле!” Убакыт өтүп жатты. […]

Кыргыз эл жомогу: Кедей бактысы

Бир кедей күнүнө отун алып, аны базарга сатып, балдарына базардан анча-мынча тамак-аш алып келип, жан сактап туруучу экен. Бир күнү чоң суунун боюндагы куураган талдарга көзү түштү. Араасын жерге коюп, балта менен чоң түп талды кесе баштады. Орто ченине келген кезде балтанын башын бекиткен шынаасы ыргып кетип, балта суунун терең жерине барып түшөт. Көзүң жамандыкты көрбөсүн, – деп, кедей башын мыкчып отура калды. – «Балдарды кантип багамын» – деп капага терең малынды. Өзүнө өзү суроо берип, муңкана берди. Шынааны бош […]

Абайдан калган акыл-мурас

<<<<< Башы ЖЫЙЫРМА СЕГИЗИНЧИ СӨЗ Эй, мусулмандар! Бирөө бай, бирөөнүн кедей болгону, бирөө оору, бирөөсүнүн соо болгону, бирөө эстүү, бирөөсү эсер болгону; бирөөлөрдүн көңүлү жакшылыкка кылганга, бирөөлөрдүн көңүлү жамандык кылганга тартып турганы – эмнеден деп сурашса, –  сиздер, ал Кудай Тааланын буйругу менен болгон иш деп айтасыздар. Бирок, Кудай Таала бир ант урган жалкоого мал берет экен. Бир Кудайдан жалынып, тилеп, маңдай терин төгүп эмгек кылып, пайда издеген кишинин эмгегин кайтарбай, катын-баласын тыңдап багаарлык да кылбай, кедей кылат экен. Эч […]

Жучу – отец-основатель Великого Улуса

В этом году исполняется 750 лет с момента основания Великого Улуса – могущественной Золотой Орды. Мы с искренней радостью приняли указание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о праздновании 750-летия Золотой Орды, а также о необходимости воздать достойные почести основателю Улуса – Жучу-хану. Могучее государство, основанное Жучу-ханом (1180–1227) на просторах Дешт-и-Кипчака и господствовавшее на пространстве от Алтая до Альп и от Иртыша до Дуная, первоначально называлось «Ұлық Ұлыс» — Великий Улус. Впоследствии, в русских, славянских и западных летописях его стали называть «Золотая […]

Бердибек Жамгырчиев: Сенин көзүң сезимдеги мүнүшкөр

ЖЫЛДЫЗ Жүрөктөгү сырларды айтып анан, Жаанда турдук ал күнү тамчылаган. Жарык чачкан бир жылдыз жок болсо да, Жылдыз турду жанымда жаркыраган. Жылдыз турду жанымда, жылдыз турду, Көңүлүмдү башкага бургус кылды. Жымыңдаган көздөрүн жумшак ирмеп, Жылдыз аттуу жанымда бир кыз турду. Назик үндөр акырын шыбырашкан, Ысык сөздөр жүрөктү тыбыраткан, Ак куу сымал ийилген моюнуңдан, Жамгыр менен бир өптүм жылып аккан. Жамгар жазбай жаай берди калыбынан, өзүбүзчө алоолоп жанып улам. Ошол суукту тоготпой ысып турдук, Оттой ысык сүйүүнүн жалынынан. Бир убакта суроо […]