Садырбек Турдубек уулу: Дарак менен барак бир тууган экенин билер бекен?

ОЙ ТҮШҮМДӨРҮ Этика тууралуу эң мыкты китепти тартипсиз коомдун өкүлү жазат. *     *     * Азыркы заманда «убакыт учкан куш» эмес. Убакыт азыр интернет сигналындай ыкчам. *     *     * Чыныгы устаттар менен багбандар абдан окшош. Багбандар мөмө берчү бактарга суу куйган сыяктуу, даанышман устаттар ийгилик жаратчу шакирттерин илим, мээрим менен сугарат, өстүрөт. *     *     * Адам дал өзүндөй кылып баласын тарбияласа, мүрөк суусун ичкен менен барабар. *     *     * Эл көзүнчө берешен, айкөл көрүнгөн, бирок, ичи тар киши, бергенин кандай жол […]

Александр Куприн: Аль-Исса

УЛАМЫШ Христос туулганга чейин бир топ кылым илгери Индостанда саны аз болсо да, күчтүү эл жашаган. Ал элдин аты тарыхтан таптакыр өчүп жок болгон, ал тургай ыйык Веда китебинде алар жөнүндө жок дегенде бир-эки сап да эскерилбейт. Бирок, көп жашаган, эски сөздөрдү ыйык тутушуп, эстерине бекем сактаган куйма кулак факирлер ал элдин эң алгачкы эч нерседен коркпогон, каардуу өкүлдөрү алыскы Батыштан келип, Индостанда кыска мөөнөткө өз бийликтерин жүргүзүшкөнү айтышат. Индостандын бардык раджалары, көпөстөрү аларга салык төлөп, колго түшкөн кулдар алардын […]

Халил Бапаев: «Узак учар»

АҢГЕМЕ Узак бүгүн боз торгойдон эрте туруп, помидорлорунун көчөттөрүн кандыра сугарды. Аралап жүрүп мөмөсүн көтөрө албай жыгылгандарынын жанына тыттын бутактуу ганын сайып жөлөдү. Кетенчиктей калып мөмөлөшүнө назар салды. Ар бир түбүндө алты-сегиздеп помидор жетилиптир. Сүйүнгөнүнөн көзү кыбыңдады. «Буюрса, түшүм жаман эмес»,— деди ичинен кымыңдаш… Аярлап басып, ояк-быягын жыйыштырып жүргөндө Айнаш жанына басып келди. — Бүгүн негедир уктай албадыңыз, эмне болду, өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүп?.. — Менин уктаган, уктабаганымды сурап эмне кыласың. Андан көрө айтчы, Айнаш, биерден канча тонна помидор алчудайбыз? […]