Марат Токоев: Жер өлүктөй кепинделген ак карга

АНТКЕНИ Ырларымдан издебе Гармонияны. Табыш кыйын, оор аны. Анткени жан-дүйнөмдүн тоомунда Бийлик кылат душманы “Дис-”[1] Ооруган тиш Бийлик кылгандай ойлоруңа: “Зырп” этсе, шамал кулу жалбырактай Чачылат ойлоруң ар-тарапка. Бирок да таарынбайм да, өкүнбөйм Тагдырыма чыгарылган бул өкүмгө. Анткени жапайы да, азоо да Ыйлатып, термелткен теректи Куюн да керектир, Жел гана эмес үйрөтүлгөн жашоодо: Кээде керек сезимдерди көнүмүшкө Багындыртпас акын — АНТИ мүнүшкөр. 30.12.1995 *      *      * Кандай досум? Шыйпаңдатып куйругуң Менден байкуш, бир нерсени сурайсың. А көзүңдө ишенбестик, кайгы-муң. Келчи […]

Дүйшөн Шаматов: Билим берүүдөгү реформалар

Азыркы учурда коомчулук билим берүү жаатында жүргүзүлүп аткан реформаларга үмүт кылууда. Дүйнөлүк алкактагы реформаларды талдоодо курулай үмүт менен үстүртөн жазылган мыйзамдар билим берүү тармагын, анын ичинде мектептерди олуттуу өзгөртө албагандыгын айкын көрсөттү. Биз Кыргызстандын жагдайында ийгиликтүү реформалар кандай болушу керек деген суроого так жооп беришибиз керек. Калкыбыз, жаш муундун өкүлдөрү чыныгы адистерге абдан муктаж болуп турат. Ошондуктан билим берүү тармагында иштеген адистер ийри отуруп түз кеңешип, өлкөбүз үчүн зарыл, туруктуу жана жугумдуу реформаларды жүргүзүшүбүз керек. Ал үчүн эл аралык тажрыйбага […]

Абдыкерим Муратов: Жоомарт Бөкөнбаев – романтик акын

Акын жөнүндөгү сөзүбүздү анын жары маркум Тенти Адышеванын эскерүүсүнөн алынган мындай деген сүйлөмдөр менен баштасак: «Каргашалуу 1944-жылдын күндөрүнүн биринде Жоомарт сценариясын жазышкан «Манастын уулу Семетей» аттуу кинофильмди тартууга байланыштуу Каркыраны көздөй бет алып, акыркы сапарына жөнөп жатып: — Мен эми эки-үч айсыз келбеймин. Силер камырабай жата бергиле. Көлдөн кайткан соң Москвага барып, кинонун сценариясын өткөрүп келемин да, ыр менен роман жазамын. Мына ошону бүтүргөндөн кийин,  келип силерди алып кетем  деди. Ал  ошондо араң   эле 34 жашка аяк баскан болучу… «Бири […]

Рахат Аманова: Ай жүзүндөгү так

Алдей,  алдей ак бөпөм, Ак бешикке жат бөпөм.. …Тээ алыста Алайдагы ыйык Тамчы мазарынын аркы өйүзүндөгү Үңкүрдүн ичин жарып,  ыңаалаган кызыл эт ымыркайдын үнү ай-ааламга угулду… Жаңы көз жарган жаш жубан тун уулун колуна алып,  бооруна кысып,  баятан бери толгоодон жаны көзүнө көрүнүп атканы унутулуп,  бактыга тунган жаны балкып,  көзүнөн жаш кулап атты… Жаш жубан бактылуу эмей эмине… Теңирим да бактыны сүйгөн пендесине берет тура.. … Атагы таш жарган айтылуу Алымбек датканын а кезде отузга аяк баскан маалы. Өрт мүнөз, […]

Чоюн Өмүралиев: Эстет

АҢГЕМЕ Тамдын боорунда өзү тарткан үч эликтин сүрөтү илинип турчу. Ортоңкусунун башы оңбогондой сулуу тартылыптыр. Ал дайыма ошол эликти карап, сулуу башын өзү тартканына бир эсе ишене албай, өнөрүнө канааттанат. Бир жолу үйгө келген жолдошу сүрөттү карап жатып баягы эликти «кемээк экен» деди. Чын эле алдыңкы ээрди үстүңкүсүнөн саал кемирээк экен. Анын оюна бала кездеги кайтарган жаш козулары түштү. Жаңы отуккан козулар төө куйрук, тикендердин арасындагы мал тиши тие элек жаш чөптү оттоп жүрүшүп тикенекке сайдырып ооздорун жара кылышчу. Картыккан […]