Айдана Абдыкарим кызы: Эң башкысы эмнеде? (Конкурска №17)

АҢГЕМЕ Сөздүн ток этер жери мындай: мен чындыкты чанып, аны эч эле мойнума алгым келбей турат. Эмнеге дегенде, өз абийириңдин алдында актануу ажал периштеси жолуңду тооруп, көз алдыңда жаныңды сууруп алгандай эле жаман тура. Дегинкиси, дээримде бир аз да болсо адамдык касиеттин жылт эткен учкуну бар болгон болсо, анда муну (мен гана билген чындыкты) мойнума алуудан башка аргам жок. Анткени, эгер эле мен муну мойнума албай турган болсом, өмүрүмдүн калган бөлүгүн өз абийиримдин алдында ченемсиз күнөөкөр болуп, актанып өтөрүм анык. […]

Перизат Жумалиева: Аалам кең – кубанычы, кайгысы бар (конкурска №16)

*     *     * Тоо-таштуу, топ жылдыздуу, айлуу жолдор. Ойдуңдуу, адыр-түздүү, сайлуу жолдор. Жеткирген жолоочуну максатына Зымырык, кыраан куштай жандуу жолдор. Ак жолдор, кандуу жолдор, кара жолдор, Умсунган, убайымдуу санаа жолдор. Кырсыктуу кокустуктан кан төгүлгөн, Кырс мүнөз, опурталдуу, балаа жолдор. Кара жолдор, кандуу жолдор, баткак жолдор, Ташы жок асфальт жолдор, таскак жолдор. Күбөсү кылым кезген карт тарыхтын Ташыркап, аксаганга таштак жолдор. Ысыткан аптабына күндүү жолдор, Кечиккен жолоочуга түндүү жолдор, Өмүрүнүн теңин алган кербенчинин Телмирген, терең ойлуу сүрдүү жолдор. Ак жолдор, кара […]

Сенека: Философия жолуна акча албай эле чыкса болот

<<<<< Баштагы жарыялангандары ОН БИРИНЧИ КАТ Сенека Луцилийге салам айтат! Мени менен сенин досуң, жөндөмдүү жаш жигит аңгемелешти: мага анын жан-дүйнөсү, акыл-эси, кандай ийгиликтерге жетишкендиги, – аны менен сүйлөшө баштаганда эле билинди. Адам биринчи жолу жолукканда кандай таасир берсе, ал ошо боюнча өзгөрбөй кала берет: анткени ал капилеттен жолуккандыктан эч даярдыксыз сүйлөдү. Боюн токтотуп, айта турган оюн даана айтып жатса дагы, уяңдыгы жүзүнөн билинип, эки бети албырып турду (жаш адамдын уялганы жакшы белги). Менин оюмча, бул нерсе ал бардык кемчиликтеринен […]

Махабат Касейинова: Элдин шары менен жашап үйрөндүм (конкурска №15)

*     *     * Көпкө кийдим, көйнөгүм да эскирди, Көргүм келбей бул күндөрү эч кимди. Карегимде оту барын кусанын Кимдер билди? Ким билсе да кеч билди. Уйку менен атып азыр ак таңым, Уйкусурап иш кылганым, басканым. Үйүм күңүрт, күүгүм тартса айлана Үргүлөөнүн үлгүсүндөй ак шамым. Күндөн-күнгө өңүм барат суз тартып, Күмөн ойлор үмүтүмдү кыскартып. Жүрөгүмөн тыз эттирип миң ирет Чыгат азыр салмагы оор туз калкып. Кайра тартып жаркытсамчы жүзүмдү, Кадимкидей күлүп тосуп күзүмдү. Көктү жиреп баскан кездер каякта? Жер бетинен таппай […]