Төкмө манасчы Рысбай Исаков – сөз издеген дербиш

Заманыбыздын орошон таланты Рысбай менен болгон бул маекке он жыл болуп калган экен. Жеке архивимде бекинип жатыптыр, кайрадан көз жүгүртсөм, маани-маңызы бардай… Көрсө “Кыргыз маданият борбору” (02.04.2009) сайтына да жарыялаган экемин, эми кайталагандан келме бузулмакпы деп, “РухЭш” сайтынын окурмандары үчүн да жарыялап коюуну эп көрдүм… – «Манасты» кыргыз рухунун туу чокусу санагандар бар, биздин этностун энциклопедиясы деп жүргөндөр андан көп. Бирок мен да өзүмдү канчалык китепкөй санабайын «Манастын» үч томдугун далай жолу чыгынсам да аягына чейин окуп чыга албагандардын биримин. […]

Умар Нусубалиев: Меңиң, калың – жүрөктүн тагы болуп калды менде (конкурска №25)

*     *     * Көчөгө көктөм жаркып, жаз келгенде, Бийик жан көз отумду көрбөйт неге? Бүчүрдөй кирсиз, таза сезимдерди Бүрдөтүп өстүргүсү келбейт неге?.. Жашоого жаркыраган жай келгенде, Жаркын жан мага кучак жайбайт неге? Жалбырак сезимдерди жаның туюп, Жайнатып жашылдантып албайт неге?.. Саргарып жалбырактар күз келгенде, Көркөм жан көңүл сырын сезбейт неге? Көчөттөй көктөп турган махабатты, Көздөрүң көрбөйт неге, көрбөйт неге?.. *     *     * Жалжылдап болом деген сенин жарың, Жайнаган кыз элең сен жаркырагым. Жарашкан ак жүзүңө бир башкача, Бар эле татынакай […]