Михаил Саакашвили: Путин эмнеден кыжырланса, дал ошол нерсе көңүлүмдү көтөрөт

Грузия — таңгалыштуу өлкө. Эртең менен ашата сөгүшүп чырдашкан адамдар кечинде эле баары чогулуп, бир үстөлдүн четинде ичип-жеп отурган болот. ♦ ♦ ♦ Грузия бүгүн демократия күрөшүнүн флагманы, эгер утулсак, анда жакшылыкты жамандык биротоло жеңет, ага жол бербешибиз керек. Биз өз келечегибизди коргойлу, жакшылыкты коргойлу. ♦ ♦ ♦ Россияга чыгарчу биздин негизги экспорт вино эмес, кылмыш төбөлдөрү менен криминалдык элементтер. ♦ ♦ ♦ Владимир Путин денеси бүкүлү чыкпай турган тешикке кирип кеткен, ошон үчүн Россиянын келечеги жок. ♦ ♦ ♦ […]

Анара Суракматова: Жанаша өскөн кош чырпык

АҢГЕМЕ Биринчи каттам … О анда жаз болчу. Теребел не бир сонун аруу жытка балкып, ай-аалам көк жашыл нурга бөлөнүп, жадырап, жаңырып, жайнап турган. Өзүм көрүп жүрчүү Токтогул шаарчасы менен Жаңы-Жол айылынын Ортосунда тигилген теректер биринен сала бири бой керил, сымбаты, сулуулукту талашкандай суйсалып, эрке желге жай гана термелишет. Токтогул-Бишкек багытындагы кичинекей авто-унаада зырылдап баратабыз. Же өзүмдүн көңүлүм көтөрүңкүбү, же айылдагы жаз жыты таңкы шоокумдун сыйкырдуу касиетиби, мурда көрүп эле жүргөн жерлерим алда немедей башкача туюлуп, кыялым чалкып, жан дүйнөм […]

Фридрих Ницше: Кайгыңды эмес, кубанычыңды бөлүшүү – достукту жаратат

Бүткүл жол сапарым – сыноо, сурамжылоолордон болду. ♦ ♦ ♦ Өзүнө ишенбеген адам дайыма жалган айтат. ♦ ♦ ♦ Бийик үн менен сүйлөгөндөр – маңыздуу темаларда ойлоно алышпайт. ♦ ♦ ♦ Ишеним – чындыктын душманы. ♦ ♦ ♦ Бийик тоодогу муз ичинде ыракаттанып жашоо – философия. ♦ ♦ ♦ Бийиктеген сайын учканды билбегендерге дагы да кичинекей көрүнөбүз. ♦ ♦ ♦ Жаратмандык, жаңы ачылыштар – кайгыда жана жалгыздыкта кала берүү. ♦ ♦ ♦ Өз далыңа чык. Башка кантип бийиктей алмаксың! ♦ […]

Аскар Медетов: Султан Раевдин роман-метафорасы

ХХ кылымда кыргыз адабияты соцреализмди өздөштүрүп, коммунизмди курууга белсенген оң каарман жаратуу менен алек болду. Адабият мамлекет тарабынан каржыланып, бийликтин көзөмөлүндө турду. Ал эми дүйнөлүк адабият тарыхый өнүгүүнүн кан жолуна түшүп, адам аң-сезиминин түпкүрдөгү туңгуюктарына чейин “чалгындоо” жасаган З. Фрейддин психоанализ теориясынан кийин адамды, коомду, заманды реализм ыкмасынан башкача чагылдырган жаңы формаларды таап, дүйнөнүн жаңы моделин жараткан модернизм, экзистенциализм, магиялык реализм, постмодернизм сыяктуу жаңы көркөм ыкмалар,  философиялык агымдар пайда болуп, өз нугу менен өнүгүп жатты. Буржуазиялык коомдун “бузуку” көрүнүштөрү катары […]