Дүйшөн Шаматов: Мугалимди системанын кулу кылбайлы (1-макала)

Мугалимдин статусу Акыркы учурда дүйнө алкагында эл агартуучулардын аброю төмөн түшүп кеткенинин себептери толтура. Ошондон улам мугалимдик кесипти тандагандардын да саны кыскарып, өзгөчө эркек мугалимдердин кескин азайуусу байкалууда (илимпоздор муну мугалимдик кесиптин феминизациясы атады). Бул теманы Ивета Силова, Алан де Янг жана башка илимпоздор кеңири изилдешкен. Ушул идеяларды айтуу менен Энди Харгревиз (1995) аттуу окумуштуунун ойлоруна токтолоюн. Ал айтат: “Мугалимдин жумушу ары түйшүктүү, ары татаал. Тилекке каршы, акыркы учурда глобалдашуу доорунда; либералдык саясатка байланыштуу, мугалимдерди эч ким баалабай, жада калса […]

«Атакенин Акболот» – азыркы кыргыз романынын деңгээлин көрсөткөн чыгарма

(Адабиятчынын пикири) Советтик учурда адабиятчыларда кайсыл элдин жана жазуучунун роман жанрындагы чыгармалары көп болсо, ошолор баарынан кыйын, ошолор баарынан бай деп эсептелчү да, адабий баймана роман жанры менен таразаланчу. Кыргыз калемгерлери да адегенде аңгеме жазып, анан повесть жазууга өтүп, белгилүү бир жазуучулук чеберчиликке жана басма тармагына сөзү өтүмдүү чекке жеткенден кийин гана романга «кол салчу». Роман жазган авторлор башкаларга караганда өйдө саналчу жана өздөрүн да адабият дүйнөсүнүн төрүнө келгендей сезишчү. Ошентип өткөн кылымда роман – жетилүүнүн жана мактанычтын чен-өлчөмү, символу […]