Жазуучу Аскаралы Ражабалиев: «РухЭш» – элдик сайт

«РухЭш» аттуу сайт ачылганда, кыргыз коомчулугу, төтөнчө жаштар интернет ааламында ийненин көзүндөй жылчыктан «жарк!» эте жарык тийгендей «элең» этип алышты. Ие таланттуу акын, шыктуу журналист Олжобай Шакир ачкан сайт жайында сөз кылуудан мурда, бир аз артка чегинүүнү ылайык көрдүм. Адам көкүрөгүн алтын казына дешет. Бирок, көкүрөккө асыл ой жана акактай таза рухий дөөлөт шыкала толсо гана алтын казына болуп, акыбети адам өмүрүн изги иштерге, аруу максаттарга багыттайт, ов! Андай көкүрөк ээси кынтыксыз эл-жерин сүйүп, Ата Журтунун аздектеген эр азаматы болуп […]

Америка элинин жомогу: Чычайган кавалер

Коннектикуталык Жонатан деген улан аксөөк бирөөнүн кызын жандап, кыздын камын жеп, сейилдешчү экен. Ээрчишкен кыз-жигит бир күнү көпүрөгө келет. Ал көпүрөдөн өтүш үчүн акы төлөө милдет экен. Чынчыл жигит өзү үчүн акча төлөй да, кызга төлөбөстөн: — Өзүң үчүн өзүң төлө, Сьюзи, — дейт жигит, —себеби сен үчүн мындан ары кам көрбөй турган болдум. Ниагар шаркыратмасындагы жаңы көзкараш Ниагар шаркыратмасын өмүрүндө биринчи жолу көргөн тикмеч айтат дейт: — Өңүнөн так кетпеген сюртуктарды ушул жерден жууш керек турбайбы! Которгон Олжобай ШАКИР

Нуриз Өмүрбаева: Бир жыгылып, бир туруп жашап жатам

*     *     * Таштап чыктым күндөрүмдү бороондуу, Бул сапарым кайсыл жерден токтомок. Кетем бүгүн  узатаарым жок өндүү, Кайтып келсем, тосуп алчум жок болот. Таштап чыктым жакын деген адамды, Багым эле толбос дагы, кемигис. Жолдор бөлүп, мезгил бөлүп араны Жолукпаспыз, кааласак да эми биз. Таштап чыктым жамгыр, карлуу калааны, Санаага бай, сараң эле жыргалга. Айталбадым ушул жолдун азабын Тагдырынан жеңил чыккан ырларда. Таштадым мен барымды да, жогумду, Жолго чыктым, жүрөк менен көп күйгөн. Өткөн күндөр торобосун жолумду, Качандыр бир жаныш үчүн […]

Дүйшөн Шаматов: Мугалимдин аброю (2-макала)

Заманыбыздын көрүнүктүү эл агартуучулары, солдон оңго: Асылбек Жоодонбеков менен Дүйшөн Шаматов. <<<<<< 1-макала Эч кандай билим берүү системасы ошол системада иштеген мугалимдердин сапатынан жогору боло албайт. Мугалимдер жаштарга билим жана тарбия берүүчү инсандар экени талашсыз. Билим сапаты мугалимдин профессионалдык деңгээлинен көз каранды. Мугалимдер күчтүү болсо, өлкөнүн бакубат өнүгүп-өсүүсүнө түздөн-түз таасир берет. А билим деңгээлинин төмөндүгү мамлекет ичиндеги саясий, экономикалык жана руханий маселелердин күчөшүнө таасир этет. Керек болсо мамлекеттин коопсуздугу менен көз карандысыздыгы да билим берүү сапатына байланыштуу. Тилекке каршы, азыр […]

Абдинаби Даабеков: Кадыр-барк баасы

АҢГЕМЕ Күзгү кечтин мээримдүү түнү, жымжырттык айылды ымырт басып, сасык туман көчөнү жойлоп, терезе жарыгынан ичкериге шыкаалай уурданып кетет. Саат жебеси чыкылдап, убакыт бир орунда туруп калгандай жылбады. Төрдөгү төшөктө оорулуу жан акырын козголо, кудайга тобо келтире жалына сүйлөп жатты: «Айланайын кудай, ичээримди ичип, жээримди жедим көрүнөт, ыйманымды саламат кыл, арам өлүмдөн сакта, доско күлкү, душманга таба болбоюн, жаман балдарымдын колунан узат…» Көз кычыктарынан жыбырап келген чолок жаш жаак ылдый куюлуп, мурдун шыр-шыр тартты. Көз алдында мойтоңдоп ойногон балдарынын бала […]

Темирлан Бейшенов: Саха тили деген эмне?

Россияда эмгектенип жүргөн мекендештерибиздин арасында көр тирилик жашоодон сырткары да илим-билим, маданият жаатында өз жолун издеп жүргөн кыргыз урпактары арбын. Алардын катарында “РухЭш” сайтынын туруктуу авторлорунун бири – жаш жазуучу Темирлан Бейшенов якут элинин үрп-адат, маданиятын, тилин өздөштүрүп жана саха тили туурасында кыргыз окурмандарына кызыктуу маалыматтарды жеткирүү максатын коюп, өз алдынча изилдөө жүргүзгөнү кубандырат. Төмөндө биз анын саха тилинин таржымалы боюнча жазган эмгегинен үзүндү жарыялоону туура көрдүк. Арийне, тил илимине ышкысы артып жүргөндөргө бул эмгек кызыктуу болор деген ойдобуз… Саха […]