*     *     *

Таштап чыктым күндөрүмдү бороондуу,
Бул сапарым кайсыл жерден токтомок.
Кетем бүгүн  узатаарым жок өндүү,
Кайтып келсем, тосуп алчум жок болот.

Таштап чыктым жакын деген адамды,
Багым эле толбос дагы, кемигис.
Жолдор бөлүп, мезгил бөлүп араны
Жолукпаспыз, кааласак да эми биз.

Таштап чыктым жамгыр, карлуу калааны,
Санаага бай, сараң эле жыргалга.
Айталбадым ушул жолдун азабын
Тагдырынан жеңил чыккан ырларда.

Таштадым мен барымды да, жогумду,
Жолго чыктым, жүрөк менен көп күйгөн.
Өткөн күндөр торобосун жолумду,
Качандыр бир жаныш үчүн өчтүм мен…
2018-ж.

*     *     *

Билбейм, дагы канча жашайм бекинип,
Унутулуп бир бурчунда дүйнөнүн.
Жолукканмын бир адамга кечигип,
Анан ага аздык кылды сүйгөнүм.

Мен үчүн да аз сезилип, кыйналгам,
Көптү эңсеткен ушул турмуш, курусун.
…Бүлүнбөгөн, жыгылбаган жылдардан,
Бүт өмүрдү өрттөп кеткен күн узун…

Жолукпайм деп эми ушул  жалганда,
Кетээримде өзүмө өзүм сөз бергем.
Бир ак шаарды алмаштырдым шаарларга,
Өзүм, бирок өзгөрбөдүм… Өзгөрбөйм!

Кечтер өтөт жалган эмес, чын эмес,
Түндөр өтөт түбөлүктөй сезилген.
Кайда барсам деле  өзүмдү күнөөлөп,
Катам менен кантип жашайм эми мен?

Шаар эле санаалуу да, жаралуу
Шаңсыз, жансыз ырларымда ырдалган.
Жектесем да биз кезиккен калааны
Жетпей жашайт окшойм ошол жылдарга.

Жетпей жашайм эми ошол жылдарга…
2019-ж.

*     *     *
М… ге

Деңиз толкуйт, жамгыр тынбайт, бул күндөр
Сенин дагы алды бекен тынчыңды?
Ордуң толбой ыйымда да, күлкүмдө
Жашайт менде сен тууралуу бир чындык.

Оор күндөрдү, тытмалаган туш-туштан,
Бир күч болуп, күлкү менен жеңгенбиз.
Аман чыксак деп тилеген бир кышта
Азгырды анан экөөбүздү кең деңиз.

Ошол кыштын жылуулугун кеч билдим,
Арабызда азыр деңиз толкуну…
…Кечире албайт болчусуң сен эч кимди,
Мен  эч кимди сагына албайт болчумун…

Сен билген ый жүрөгүмдү эзгенде,
Бир барууга, балким ичтен ардандым.
Мен жаркыган, мен толкуган кездерде
Сен деңиздин бир жээгинде каржалдың.

Арып-азып чарчаганда бул жолдон
Көп билинди катарымда жоктугуң.
Жалмап кетти жаштыгыбыз гүл болгон,
Одоно сөз, орой тагдыр, от-кылым!

Сенин дагы алды бекен тынчыңды,
Айтпаганың, айтпаганым бир кабар?
Өзүнө окшош өжөр, көкбет бир чындык,
Сага жазып, сен укпаган ырда бар…
2019-ж.

*     *     *

Сен досум абалымды сурабагын,
Кайгымды көтөрө албай урап турам.
Бүтүндөй жалган окшойт бул ааламың,
Бүдөмүк үмүттөрдү  кураттырган.

Турмуштун тар жолунда тая көрбө,
Сенин да болжоп чыккан жолуң узун.
Үнүң да мукам эле, андан көрө
Ырдачы коштоосунда комузуңдун.

Жомоктой сезим мени сындап өттү,
Жол менен тагдырыма чийилбеген.
Күү чыгат жүрөгүмдөн, тыңшап көрчү
Комуздун кылдарындай дирилдеген.

Жүгүнбөс кекчил эле, жанганыбы?
Жүрөгү анын дагы ыйлап кетти.
Сурабай ойлуу тартып калганымы
Суранам, сүйүү ырын ырдап берчи.

Сен, досум, жаратыма даба болор,
Сезимди, махабатты ырдап берчи.
2013-ж

*     *     *

Өлдү дешти… Ажалга ким көнбөгөн,
Ичтен сыздым,  карекке жаш толбоду.
Мерез болуп калган сыяк өңдөнөм,
Мени баштап алып жүргөн жолдо бу.

Өлдү  дешти, ичээр суусу түгөнүп,
Өлүм сага ким каршылык кыла алсын?
…Акыретке узатканы баратып,
“Ак бугуну” угалы деп сурандым…

Көргөн күнү көп күлдүрдү, ыйлатты,
Боло алдыбы бул өмүрдө бактылуу?
Жолдо барам, жүрөгүмдү сыздатты,
Жоготуунун арман күүсү ак бугу.

Сабыр айтып, сапарлаштар жубатты:
«Ыйманы ысык, пейли таза жан эле».
Баардык доорду жашап өткөн сыяктуу
Байыркымдай, тарыхымдай бар эле.

Айтпай кетти ак-карасын дүйнөнүн,
Неге күлдү? Неге көпкө жашыды?
Бири ыйлап, эстеп анан бирөөсү
Өлгөнүндө өсө түштү кадыры.

Өлдү дешти, ичээр суусу түгөнүп,
Өлүм — чындык. Ким каршылык кыла алсын?
Акыретке узатканы баратып,
“Ак бугуну” угалы деп сурандым…
2019-ж.

*     *     *

Өмүр муңу көздөрүмдөн көрүнбөй,
Өзүмдү өзүм бул жалганда бар сезип…
Аруулуктан, тазалыктан бөлүнбөй
Аалам кезип кетким келди кар кечип.

Жалган сүйүп, жалган сөздөн бак куруп,
Көп алдашты, мен да көптү алдадым.
Адамдыктан асылдыкка жан уруп,
Ар кар сендей аруу боло албадым.

Кайдан билдим, балким ичтен бук болдуң,
Калганыңа пенделерге кез келип.
Мен да сендей жумшак элем, муз болдум,
Мерездердин бут алдында тепселип.

Жүрөгүмдө бир из турат өчө элек,
Билбейм, билбейм, мынча көөнүм бөлүндү.
Эч бир жандын буту басып өтө элек
Эми кайдан табам кардай көңүлдү?!

Эми кайдан табам таза көңүлдү…
2014-ж.

*     *     *

Кышкы кечтер узак, суук, тажатма,
Кыйла жандын жүрөгүнө муз тоңгон.
Жакшы күндөр эчак калган арт жакта,
Жайдар жүзүм алда качан суз болгон.

Муздак кечте жалгыздыктан дирилдеп
Кымбатымды жоктогонсуйм ичимден.
Узап кеткен сүйүүлөрдүн бири деп,
Унчукпоого түтпөй турам бүгүн мен.

Жаным сымал жарык жанат араңдан,
Сезимим да, үмүтүм да үлбүрөйт.
Сөзү менен алдап жүргөн адамга
Жүрөк менен ишенгеним күйдүрөт.

Кышкы кечтер санаалардын түрмөгү,
Кызыгы жок ирмемдерден түзүлгөн.
Унуттум го  деп санаган бирөөнү
Улутунуп эстейм неге бүгүн мен?

Кышкы кечтер узак, суук, тажатма.
2014-ж.

*     *     *

Көлдөн салам! Биз аман… Көлүң аман!
«Көргөнүңдү ырга жаз» депсиң. Анан
сага, көлгө, тоолорго  толуп турган
Сагынчымды бир айтып кейип алам.

Каршы агалбай турмуштун агымына,
Кайгырамын. Кубанам жакшысына.
Жарык жашоо сурасам тирүүлүктөн,
Жаштыгымды алды окшойт акысына.

Узун түндө баяндап жазган сага
Унутулар убайым аткан таңда.
Бир жыгылып, бир туруп жашап жатам,
Ыр артына ый-муңун каткан шаарда.

Жоготконду тапканым кайталаган,
Жок бактыма кантип мен мактана алам?
Азыр ушул өзүмдү таппай жүрөм,
А калганын кийинки катта жазам.
2015-ж.

One Reply to “Нуриз Өмүрбаева: Бир жыгылып, бир туруп жашап жатам”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.