Абийрбек Абыкаев: Тентек ойлор – чакырыксыз коноктой

♦ ♦ ♦ Жан дүйнөмдө ак-кара эки башат, Айыгышып күрөшүп келет жашап. ♦ ♦ ♦ Ак башатым жеңгенде – оюм тунук, Кара жеңсе дүйнөмдө – бороон улуп… ♦ ♦ ♦ Ак жеңгенде – кубанып эргип согуп, Кара жеңсе – мыжыгат жүрөк ооруп. ♦ ♦ ♦ Кара жолдун коштогон жолдошу көп, Ак жолумдун түзүнөн, өрдөшү көп. ♦ ♦ ♦ Напсим турат ортодо жолумду бууп, Ак жолумдан карага айдайт ал кууп. ♦ ♦ ♦ Жаман адат жолумду бууп турат, Жалгыз, жалган миң […]

Анара Мурзабекова: Эгиз гүл

ЭТЮД Алмаз пайгамбар жашында, бирок бою-башына тың. Жашоого тоё элек көздөрүн көргөн кээ бирөө таанышын көргөндөй оозунуп, баш ийкеп да жиберет. “Бир жерден көрүшсөк керек да…” деп, ага өзү да көнүп бүткөн. Мындайча айтканда, Алмаз эл тааныгандай эле инсан. Ал шаардын гүл өстүргөн чоң күнөсканасын кармайт. Гүлдөрдүн жаңы уруктарын ойлоп табуучу. Аны көпчүлүктүн тааныган себеби да ошо. Жаз келди – анын кеп-кеңешине муктаждар эшигинен кетишпейт. Анын үстүнө, азыр үй тегерегин гүлбакча кылам дегендер көбөйдү. Баарынын эле ою: эшик алдына бөлөктөргө […]

Кадыркул Өмүркулов: Каалгып учкан бүркүттүн көлөкөсү

АҢГЕМЕ — Капырай десе. Кантип капаланбайсың. Капаланбай койчу ишпи?! Ошо күнү Шералы мына ушинтип өзүнчө чарт жарылып, ичинен аябай кыжаалат чегип, көңүлү бейтап жүрдү. Ушундан улам баарына кол шилтеп, а түгүл ипподромдун машинесин күтпөй шаардан көлдү кездөй атчан кетмек болгон. Анткени кыргыздын айтылуу ат чабышы, куш агытмай оюну үчүн шаарга келген биринчи күнү эле көздөй көргөн Чаарынын мусапыр кейпи аны аябай кыжаалат кылды. Төрт туягы буудай кууруган Чаарынын арткы буту катуу жараланып, ушундан улам аксап калыптыр. Мына ушундай болорун буякка […]

Дилазык: Адамдар жөнүндө терс ойдо болбо

Уламыш Мурад деген Султандын эч кимге таанылбай карапайым адамча кийинип, эл ичин аралап, алардын жашоолорун байкап көрө турган адаты боло турган. Ушундай түндөрдүн биринде Султан жанына жан сакчы башчысын ээрчитип келатып, жерде кыймылсыз жаткан адамды көрөт. Жакын барып караса, өлүп калган болот. Ары-бери өткөн эл ага көңүл бурбай өтүп кетип жатты. Султан алардын бирин токтотуп, суроо узатты: “Бул бечара эмне үчүн көмүлбөй жатат? Бул ким? Үй-бүлөсү барбы? Ага: “Бул бир жүргөн аракеч, аягы суюк, бузулган неме”.— дешти. Султан тактап кирди: […]