♦ ♦ ♦

Жан дүйнөмдө ак-кара эки башат,
Айыгышып күрөшүп келет жашап.

♦ ♦ ♦

Ак башатым жеңгенде – оюм тунук,
Кара жеңсе дүйнөмдө – бороон улуп…

♦ ♦ ♦

Ак жеңгенде – кубанып эргип согуп,
Кара жеңсе – мыжыгат жүрөк ооруп.

♦ ♦ ♦

Кара жолдун коштогон жолдошу көп,
Ак жолумдун түзүнөн, өрдөшү көп.

♦ ♦ ♦

Напсим турат ортодо жолумду бууп,
Ак жолумдан карага айдайт ал кууп.

♦ ♦ ♦

Жаман адат жолумду бууп турат,
Жалгыз, жалган миң калпты тууп турат.

♦ ♦ ♦

Билбестигим бекитет кең жолумду,
Көрбөстүгүм кыскартат тең жолумду.

♦ ♦ ♦

Көпкөнчүлүк көбүртөт угут сымал,
Көрдү көздөй сүйрөшөт – арак, кумар.

♦ ♦ ♦

Жалкоолугум диванга жамбаштатат,
Кайдыгерлик кара ишке жамбаш тартат.

♦ ♦ ♦

Ак жолума Алладан жардам тилейт,
Айыгышкан кармашта кайран жүрөк.

♦ ♦ ♦

Төрөлүү бул, кубанычпы, кайгыбы,
Жашоо эмне, азап-тозок айлыбы?

Жалган дүйнө, жалган болсо эмне үчүн
Мынчалык оор, бул дүйнөдөн айрылуу?!

♦ ♦ ♦

Акылың кошулат дейт карган сайын,
Азайгансыйт меники барган сайын.
Билгенден биле элегим арбып барат,
Билимди жанымды үрөп алган сайын.

♦ ♦ ♦

Чексиз аалам, ой жетпейт кыйырына…
Чексиз экен адамдын туюму да.
Көп сандаган ичинде сыр катылган,
Күндө урунган колдогу буюмуңда.

♦ ♦ ♦

Өмүр кымбат – карыга да, жашка да.
Өмүр кызык, болсо дагы аз гана.
Кемпир болуп маңдайыңда какчаңдайт,
Кечээки кыз, күлүп турган наздана.

♦ ♦ ♦

Чал-кемпирдин бүгүн ушул сүйүүсү –
Чукчуңдашып болбос ишке урушуу.
Кажылдашып, кужулдашып алганы –
Калган жаштын кайраты ушу, деми ушу.

♦ ♦ ♦

Эх, жашоо көп сырыңды ача албадым,
Эсти алган карылыктан кача албадым.
Жаштыкты ойноп жүрүп желге учуруп,
Жазылбай кала берди казалдарым.

♦ ♦ ♦

Жакшы менен жаман жагым санасам,
Жаман жакка ооп кетет таразам.
Жакшы сапат кудай берген тепселип,
Жетегинде Азезилдин баратам.

♦ ♦ ♦

Ооруйт башым, ооруйт боорум, жүрөгүм,
Оңдуу кылбай көр оокатты жүдөдүм.
О жараткан, оң көзүңдү сала көр,
Онун кечир жүз жасаган күнөөмдүн.

♦ ♦ ♦

Шатман элем, шайыр элем жаш чакта,
Ал мүнөзүм кетип барат кайрылбай.
Карылыктын белгисиби негедир,
Көбөйүүдө болбос ишке кайгырмай.

♦ ♦ ♦

Акыркы жыл, айы, күнү өмүрдүн
Айлар өтсө, жылдар жылса жакындап:
Акырындап тузагына өлүмдүн
Ажал тажаал, кууп барат такымдап.

♦ ♦ ♦

Тайыз, наадан, сокур сезим, майда адам,
Такыр бүтпөйт санай берсең ар жагын.
Тажап бүтүп, күм-жам кылып салбаган,
Таң каламын кеңдигине Алланын.

♦ ♦ ♦

Кекчил адам мусор салган челектей,
Таарынычын катып кымбат белектей.
Таштай албай, таштандыдай чогултуп,
Кошо чирийт калбыр болот электей.

♦ ♦ ♦

Чексиз дүйнө чекиттерден куралат,
Чектүү өмүрдү ажал сорот сугалак.
Кайда алпарат адамзатты «зор» мезгил
Чексиздиктен – туңгуюкка кубалап.

♦ ♦ ♦

Атам берген атомдордон жаралып,
Акыр бир күн айланамын ионго.
Ал иондор жоголбостур изи жок,
Айланышар розага, пионго.

♦ ♦ ♦

Тентек ойлор – чакырыксыз коноктой,
Кубалап көр кыйын болсоң жолотпой.
Капыс келип чыгат мээмдин төрүнө,
Кууганымды, сөккөнүмдү тоготпой.

♦ ♦ ♦

Орундуу сөз, тунук ойдон сүйлөсөң,
Адам болбос кулак түрүп укпаган.
Ошондуктан ойлоп сүйлө сөзүңдү,
Ашмалтай сөз кошулбасын ыптадан.

♦ ♦ ♦

Миң ойлор мээге келет кашаң, күлүк,
Миң ойлор жан дүйнөмө салат бүлүк.
Кашаңы иш бүткөн соң пайда болсо
Күлүгү эч карматпайт куйрук түрүп.

♦ ♦ ♦

Ширин кымыз, эти баглан козунун
Кыргызымдын сүйгөн ынак тамагы.
Сиңиралбай ал тамакты ооруган –
Атаганат  ден-соолуктун жаманы.

♦ ♦ ♦

Жоготкон ойлорум көп жазып калбай,
Жоготкон жолдорум көп качып барбай.
Айтпаган сөздөрүм көп  айтып калбай,
Ашыкча айтканым көп кайтып калбай.

♦ ♦ ♦

Жашоодо бир берилген кайталангыс,
Моюнда карыздар көп кайтаралгыс.
Энеңдин бир күн берген ак сүтүнөн
Канткенде кутулдук деп айталабыс.

♦ ♦ ♦

Ойноп-күлдүм, жаш кезимде жыргадым,
Ак чач кошту, санаа тарткан жылдарым.
Бул жалгандан кетээр мезгил бир карыш,
Али билбейм бул  турмуштун сырларын.

 

3 Replies to “Абийрбек Абыкаев: Тентек ойлор – чакырыксыз коноктой”

 1. Жалган эмес, ушул дуйно бейиш го,
  Ошондуктан айрылышын кыйын го.
  Жаны чыгып,ойдо барып соттолуп,
  Бейиштики кайра кайтып келет го.

 2. Чыйыр жолдо калем кармап бастыныз,
  Алыс кетсин акын деген атыныз.
  Адамбыз биз пендебиз бир жаралган,
  Аруу дуйно таза коомдо басыныз.

  Лабиринтей катып турат башыныз,
  Чечуу кыйын башка мушкул салбаныз.
  Ойдо томон баары болот турмушта,
  Арыш таштап кенен жолдо басыныз!

  БАРАКЕЛДЕ ! БАР БОЛУНУЗ!

 3. Бар болунуз ден соолукка омурго жакшылыктарга чыгамачылыкка бай болунуз

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.