Эркелебейт сезимдерим азыркы,
Кыялыма түшпөйт кызыл Чагылган.
Куру үмүткө биз алданып семирбей,
Күтпөйлү эми, бизге келбейт Жакшы Адам.

Мерес муздак, суук көздөн сактанып,
Кетеличи чөлгө, сууга, булутка.
Эч ким укпай, көрбөй, билбей жашаган
Көмүскөдө сезимдерим буулукпа.

Мен силерди катып коём чөнтөккө,
Адамдарга болбогула ушак кеп.
Жакшы ырлар толкундарга айланып,
Кеткилечи көк деңизди мекендеп.

*     *     *

Кайнак суу
Колум салсам, ачуу ыза.
Жер титирейт
Жан дүйнөмдө согуш, согуш.
Уктабай күткөн элем
Жакшы адам, бугум толуп
Ырыма келбей койдуң
Конок болуп.
Күттүм эле Жакшы Адам….

*     *     *

Өзүмө бербей өзүмдү
Кызганыч мени башкарат.
Калп эле күлгөн көзүмдөн
Мөлтүлдөп ысык жаш тамат.

Мен сага тикен ыргытам
Атайы тороп жолуңду.
Чүнчүбөйт канжар, курч мүнөз
Сындырсаң мейли колумду.

Ак жолтой даңгыр жолума
Сепкендей дуба булганыч.
Уу жылан, заар сөзүңдү
Жек көрүп калдым кызганыч.

Ичи тар, оору кызганыч.

*     *     *

Колу-бутум жипсиз буулуп,
Мен капаста жатам тумчугуп.
Сезимдерим сен ыйлабачы
Үнүм чыкпай калса буулугуп.

Жалгыздап,
Бөлүп коюп бир бөлмөгө
Ээрчитип азгырасың ээн чөлгө.
Сезимим сен чагымчыл өңдөнөсүң,
Бузулган аял кылып, күйөөмө.

Эркелетип
Сылап коюп маңдайыман,
Неге сен кызганасың балдарыман.
Айтчы деги, бактылуу кыласыңбы,
Же мени жинди кылып тынасыңбы?

*     *     *

Караанына чөгөлөдүм, мени сүй деп жалынып,
Кадырымдын түшкөнүнө кайыл болдум, жаңылып.
Эркек эмес, муздак көздөр карап турду томсоруп,
Мага айланып ыйлаак күзгү шолоктоду бозоруп.

Сен акылдуу жигит болсоң, сүйбөгөнүң билгизбе,
Көңүл чиркин назик болот, жаман сөзүң тийгизбе.
Моюнумдан өпкөнүңө өкүнбө да, кубанба,
Аял үчүн намыс бийик, эч эсиңден чыгарба.

Төкчү жамгыр, нөшөрлөчү көз жашыма айланып,
Мерес, таш боор, муздак көзгө калгансыдым чайналып.
Оор күндөр кагып-силкип, көңүлүмдү калтырат,
Кеткенсидим жалгыздыктын аралына айдалып.

Байкуш аял деп санадың, эй, текебер күндөрүм,
Махабатка жалдыраган акындыкта не жазык?
Эркек деген сыймыктуу зат, ак периште өңдөнүп,
Өмүрүмдө жалгыз гана бир адамды сүйгөнмүн.

Бейкүнөөсуз ырларыма бечелдердей келбечи,
Мени өкүнттү сен жөнүндө жазбай калган жакшы ыр.
Бирок мени акмак аял деп санаба, сезбечи,
Кадырымдын түшкөнүнө кечээ катуу ыйлагам.

Алдап койсоң болбойт беле, бала кыял акынды,
Мейли жакшы көрбөсөң да, жактыргандай түр берип,
Жүзү кара дебейт болчум, Махабаттын Кудайы,
Келчи менин ырларыма, андан көрө дем берип.

*     *     *

Сен менин тагдырымдын азабысың,
Душмандай күлүп мага сыртың салып.
Калп эле түшүнмөксөн болбо мага,
Сенсиз да өмүр сүрүп каларым чын.

Өлүмүш болбо мага сүйбөгөндөй,
Өлтүрүп коёюнбу күйгөнүмдөн?
Өчөшүп калдым аттиң айлам канча?
Өрттөнүп турам бүгүн Пир сүйүүдөн.

Сооротуп өзүмдү өзүм алдап гана
Ток болдум жебей күнгө канча санаа.
Мен мыкчыйм өз башымды жиндилердей
Унутууга эрк жетпей, калбай айла.

Өкүнгөн күндөн дале күдөр үзбөй,
Не уттум, түшүнүксүз маанай чөгөт.
Өчөшүп калган менен махабаттан
Жолукпай канча жылым ыйлап өтөт.

*     *     *

Жүрөгүмдөн учуп кеткиле
Мен бага албай калган ак куулар.
Кечиргиле, кечиргилечи,
Мен силерди кылсам бушайман.

Силер мени кечиргилечи,
Кармай албай калган көз ирмем.
Жетимсиреп калган ырларым
Ыйлагымды улам келтирген.

Силер мага учуп келдиңер,
Көк асмандан, көгүш закымдан.
Ырга айланып учуп кеткиле,
Коштошо албай турам артыңдан.

Ырга айланып учуп кеткиле,
Ырга айланып келген асмандан…

*     *     *

Өкүндүңбү моюнумдан өпкөнүңө?
Жаңылыш колдорумду кармаганың…
Жаңылып, мастыгына шылтоолодуң,
Жаңырып турду мени алдаганың.

Жактырбай турганыңды билдирбестен
Жөн эле күлүп койсоң оңдуу болмок.
Нөшөрлөп бийиктиктен ак жамгырдай
Жакшы ырлар барагыма жаап толмок.

Батпай кетмек сезимдерим ак боз атчан,
Жарышып шамал менен бара жаткан.
Озунуп булуттарга илингенде
Отурган ордум болмок Көпкөк Асман!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.