Дилазык: Сократтын сөздү электен өткөзкөнү

Бир адам Сократтан сураган экен: – Билесиңби, сен жөнүндө досуң мага не дегенин? – Коё тур, – деп токтотот аны Сократ, – бир нерсени айтардан мурда үч электен өткөр, анан айт. Адегенде аны чындыктын элегине элейли. Ал айткан сөздүн чындыгына көзүң жетеби? – Жок, мен аны бирөөдөн уккам. – Демек, сен бул сөздүн анык экенин билбейсиң. Экинчи электен өткөзүп, – анын жакшы жаман экенин көрөлү. Сен менин досум жөнүндө жакшы сөз айткың келип турабы? – Жок, тескерисинче. – Демек, сен […]

Дилазык: Жакын адамдардын ортосуна от жакпа

Бир жолу кошуна жашаган эки бир туугандын ортосунда чатак чыкты. Буга чейин алар кырк жыл бою бир да жолу бири-бирине жаман сөз айтышпай ынтымактуу жашаган эле. Акыры болбогон нерсе чоң чырга айланды. Бир күнү эртең менен Пётрдин каалгасын жыгач уста каккылап келип калды. Ал жумуш издеп жүргөн. Балким Пётр бир иш берип жүрбөсүн деп кайрылган эле. Пётр сүйүнүп кетти. Ал аянтты экиге бөлүп турган чоң аңды көргөздү. Аңдын аркы өйүзү бир тууган инисине тиешелүү экенин айтты. Бир апта мурда эле […]