Абдыкерим Муратовдун жомогу: Тоос неге куйругун түрлөнтүп ачып, жаба берет?

Силер, балдар, тоосторду билесиңерби? Ооба, билесиңер, ал канаттуу куйругун көтөрүп, жазып жиберсе, ушундай бир кооз, көп түс кошулган кооздукту таң кала карайсыңар. Өзү уча албаганы менен эми канат сымал куйругу бир укмуш. Бир кезде ал дале короз сыяктуу койкойгон, куйругу не болсо да бир калыптан жазбаган, түркүн түсү жок эле канаттуу болуптур. Анан эле бир күнү жаныбарларга жана канаттууларга мындай кабар келиптир: — Жакын арада токойдун падышасы Арстан өзүнүн жанында дайыма жүрө турган бир канаттууну тандайт экен. Анын куйругу узун, […]

Чоюн Өмүралиев: Жаңы Будда

АҢГЕМЕ Күнгө жекшемби. Чакан шаардын чет жакасындагы чакан базардын ичи гүүлдөйт. Өйдө-төмөн агылган эл. Колдорунда баштык, муунчак-түйүнчөк, шыпыргы. Короонун бир ыптасын жалаң автодүкөндөр ээлеп, шырымалдын сыртынан опойтуп халат кийген дүкөнчүлөр соода кылып атты. Алардан обочо, алдыртан кардар издеген моюндары арык, коюндары семиз эркектер, капшыттуу сумкалары сырдуу тымпыйган аялдар. Жаз майрамы жакын калган. Жалгыз гана короонун экинчи тарабындагы чарба дүкөнү ээн эле. Кирип чыккан киши аз. Эл биле-ет. Азыркы аял жалаң «импортный» сүйлөп, илгерки караңгы катындарды чаңына калтырган чак. «Сыйлык кымбат […]

Басмачы Жумадин Кадыров: «китепке суроо-талап жогорулап баратат» дейт

“Улуу тоолор” басмаканасынын негиздөөчүсү, жазуучу Жумадин Кадыров менен китепкөй темасындагы маек… — Жумадин мырза, адегенде сиз түптөгөн басмакана тууралуу окурмандарга маалымат берсеӊиз? — 1997-2014-жылдары биздин басмакана “Бийиктик” деген ат менен иштеп турду. Ал жылдары биз басмакананын ишин үйрөндүк, тажрыйба топтодук, байланыштар түзүп,  абдан көп авторлор менен иштедик. Кыйналдык, дүркүрөп өскөн, ишибиз артка кеткен учурлар болду дегендей. Ошентип, бул багытта  аздыр-көптүр өз ордубузду таба алдык. 2014-жылы басмакананын атын “Улуу тоолор” деп атадык.  Негизи мына ушул “Улуу тоолор” деген ат менен: кыргыз, […]

О’Генри: Сыйкырчылардын белеги

АҢГЕМЕ Бир доллар сексен жети цент. Болгону ушул. Анын ичинен алтымыш центи бир центтик майда тыйындар. Бул центтердин ар бири үчүн бакалея, жашылча, эт саткандар менен аларга жаман-жакшы айтышып соодалашууга туура келет. Делла үч сыйра санап чыкты. Бир доллар сексен жети цент. А эртең Иса пайгамбардын туулган күнүнүн урматын арналган майрам. Эскирген керебетке сулк жатып алып боздоп ыйлагандан башка арга жок. Делла дал ошентип жаткан. Мына ушул жерден, жашоо көз жаштардан, кайгы-капа, көңүл ачылуулардан турат, болгондо да кайгы-капалар басымдуулук кылат […]