Табышмактар

Латыш элинин табышмактары

Жаңгагы жер алдында, жалбырактары жер үстүндө[1].

Апакай жайытта кара уйлар чубайт, аларды акыл издеген эки уйчуман карайт[2].

Ак дубалды жарып, күмүштү көрдүм,
Күмүштү жарып, алтынды алдым[3].

Жону тешик кара бука.[4]

Кылга байланган кызыл бука[5].

Жети карышкыр жесе да, желип жатканы тирүү[6].

Кенеден кичине, букадан оор[7].

Тишсиз карышкыр сөөксүз койду жеп жатат[8].

Үчөө бир сокону сүйрөп, экөө жандап барат[9].

Англис элинин табышмактары

Айлананы канчалык калың каптаса, көз алдың ошончолук көрүнбөйт[10].

Алмадай тоголок, тыйындай жалпак да болот, эки же төрт көзү бар, бирок көрбөйт[11].

Алдынан карасаң кимдир-бирөөнү көрөсүң, артынан карасаң эч ким жок[12].

Париждин ортосунда эмне бар?[13]

Мүнөттө бирөө бар, мөөнөттө үчөө бар, жүз жылда бирөө да жок[14].

Коёндуку бар, башка жаныбарлардыкы жок[15].

Мышыктын кайсы жеринде жүн көп?[16]

Кимдин эки башы, төрт көзү, алты буту жана бир куйругу бар?[17]

Эмне үчүн арстандар чийки гана эт жейт?[18]

Эмненин моюну бар, башы жок?[19]

Кындырдай болуп катуу курчанса сегиз эсеге көбөйөт[20].

Машинасыз жолдор, суусуз дарыялар, үйсүз шаарлар каякта?[21]

Даярдаган Кубанычбек АРКАБАЕВ

[1][1] Картөшкө.

[2] Китеп жана эки көз.

[3] Жумуртка.

[4] Бочка.

[5] Алча.

[6] Чочкону эмген торопойлор.

[7] Учкун.

[8] Эмчек эмген бала.

[9] Кат жазып жаткан кол.

[10] Караңгылык.

[11] Топчу.

[12] Күзгү.

[13] Р тамгасы.

[14] Ө тамгасы.

[15] Бөжөк.

[16] Терисинде.

[17] Атчандын.

[18] Алар бышырганды билбейт.

[19] Бөтөлкөнүн.

[20] Нөл саны.

[21] Картада.

Даярдаган Кубанычбек АРКАБАЕВ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.