Надежда Зимина: Хиромантия

“Келечек бар жана ал бизге алдын ала берилгендигин акылдуусунбай туруп айта алам”. Т.Бехтерева Баш сөз “Аристотелге чейинки байыркы деп эсептелген искусствонун пайда болушу тууралуу бизге белгилүү документтер жок… Айрым сакталган документтердин үзүндүлөрү качандыр эчак өткөн кылымдагы хиромантия жөнүндө кыжыр келтирерлик далилдерди камтыйт”, – деп Фред Геттингс өзүнүн эмгегиндеги колго карап келечекти айтуу искусствосуна арналган бөлүгүндө айткан. Ал хиромантия доорун бүткөн деп эсептеген. Анын оюнун натуура экендигин мезгил тастыктады. Орусияда хиромантияга кызыгуу XX кылымдын аягында пайда болгон, ал эми Батыш менен […]

СЕНЕКА: Бакытка көз каранды адамды эч качан бактылуу деп эсептебе

«Өлүм жөнүндө ой жүгүрт!» дейт бир адам. Демек, анын бизге эркиндик жөнүндө ойлогун дегени. Өлүмдүн маңызын түшүнгөн адам – кул болууну унуткан адам. Ал бардык бийликтен жогору, ошондой эле бардык бийликтен тышкары турат. ♦ ♦ ♦ Биздин өмүрүбүздү ар ким чарт үзүп коюшу мүмкүн, бирок, эч ким бизди өлүмдөн куткара албайт. Бул Кудайдын амири. ♦ ♦ ♦ Жадегенде эртеңки күнгө ээлик кыла албай туруп, бүтүндөй өмүрдү мерчемдеп алуу акылсыздык. ♦ ♦ ♦ Ажалдан коркуп жатып өлүү — акылсыздык. ♦ ♦ […]