Эсенбай Нурушев: «Атчан китепке» алгы сөз

Эл акыны Кожогелди Култегиндин бул жыйнагына негизинен Түркияда жазган чыгармалары кириптир. Мындан улам китептеги түрк темасы табигый иштей кабылданат. Алардын арасында ар кандай сүрөттөөлөр бар: маселен, «Түркия чийимдери» деген ырынан бизге боордош бул өлкөнүн, орус агайындар айткандай, эмне менен жашап,  эмне менен дем алып жатканын (чем живёт, чем дышит) кыйла эле таасын байкаса болот, анын үстүнө ырдын аллюзиялары – каймана, капыя ишаараттары, подтексттери мол. «Зоодой-зоодой үйлөрү көжөлүп тур, зоболосун калкынын көтөрүп тур! Коштой-коштой коопсуздук адамдары, коңшум башка ооз менен жөтөлүп […]