Туруктуу окурмандарыбызга «РухЭш» сайтынын «Нуска» аталышындагы котормочулар тобу түзүлгөнү дайын. Ушул тапта кыргыз окурмандарын дүйнө адабияты менен тааныштыруу жана кыргыз авторлорунун чыгармаларын орус, англис, түрк, кытай ж.б. тилдерге которуу озуйпасын аткарууда.

«Нускачылардын» негизги максаты муну менен гана чектелбестен, котормочуларыбыз мындан ары коммерциялык багытта да иш жүргүзөт. Буга чейин айтылгандай, котормочуларыбыз дүйнө адабиятынын көркөм чыгармаларын түпнускадан кыргызча которуудан сырткары мамлекеттик жана коомдук мекеме, уюмдардан түшкөн заказдарды кабыл алат. О. э. ишкерлик-бизнестеги иш-кагаздарды, рекламалык жарыялардын түпкү маанисин чагылдырар сапаттуу котормо кызматын көрсөтөт.

«Нуска» котормочулар тобуна кирген адистер негизинен буга дейре «РухЭш» сайтынын котормочулук өнөр боюнча уюштурган эки жолку конкурсунун жеңүүчүлөрү жана конкурста өздөрүнүн чыгармачылык бай тажырыйбасы менен окурман журтуна таанымал калемгерлердин тобунан түзүлдү.

Биз бүгүн учур адабиятынын таанымал авторлорунун бири Калича Жакыпованын англис тилине которулган ырларын окурмандарга тааныштырууну эп көрдүк. Каличанын ырларын англисчеге “Нуска” котормочулар тобунун мүчөсү, Кыргыз-Түрк Манас университетинин англис тил мугалими, такшалган котормочу, Сүйүнбай Эралиевдин “Ак Мөөр” поэмасын англис тилинде сүйлөткөн Алтынай Токтоматова таржымалдады. Төмөндө сиздерге Каличанын ырларынын кыргыз жана англис тилиндеги варианттарын сунуштайбыз.

Ыр, проза жанрындагы чыгармаларын башка тилдерге котортууну каалаган авторлор береги 0558504045 (WhatsApp), 0558799733 дарек аркылуу биз менен кызматташа алат! О.э. текст түрүндөгү баардык суроо-талап менен кайрылгандарга эшигибиз ачык.

Автор жөнүндө маалымат:

Калича Жакыпованын туулган айы жана жылы: 1-ноябрь, 1984-жыл. 2003-2008 — Кыргыз Агрардык Университетин аяктаган. Инженер-долбоорлоочу болуп эмгектенет. “Шабыт” эл аралык чыгармачыл фестивалынын лауреаты, Нагима Өтепова сыйлыгынын жеңүүчүсү (Астана, Казакстан — 2014), Түрк жаш акын-жазуучулар биримдигинин мүчөсү (Баку, Азербайжан 2016). “Эйфория” китебинин автору. “Топурак деми” китебин казак тилинен которгон.

Information about the author

Kalicha Jakypova

Birthplace: Naryn, Kyrgyzstan/ 1.11.1984

She graduated from Kyrgyz Agrarian University.

She works as a software engineer. She is a laureate of International creative festival “Shabyt”, a winner of Nagima Otepova prize (Astana, Kazakhstan 2014),  a member of Turkic young poets and writers union (Baku, Azerbaijan 2016)

She is an author of the book “Euphoria”

She translated “Spirit of the earth” from Kazakh into Kyrgyz.

Эртеӊ кеч!
Күүлөндүм, обон сыӊар чертилбедим,
Күтүүнү түнөк кылган мейкиндемин.
Эртеӊ кеч! Сени мүмкүн сүйбөй калам,
Эгерде билсеӊ, бүгүн эркиӊдемин.

Сыр кылам сыпатыӊды жазганымда,
Сызылып карегимден жаш тамууда.
Азыр сен, «Сүйөт!» — дейсиӊ түбөлүккө,
А бирок, эртеӊ балким, башкамын да…?

Ызадан ыйлап өӊдөн азбай анан,
Ырларды арнап сага жазбай калам.
Бактылуу кылып сенче сүйбөсөм да,
Башкага көктөмдөгөн жазга айланам.

Анда, кеч! Апкаарыса гүл жүрөгүм,
Айгине, билем дайым сүрдүгөөрүм.
Өмүргө башымды ийип акырындан,
Өзүӊдү унутууга үлгүрөрмүн…

Күү болуп, обонуӊда чертилбедим.
Кусалык ээлеп алган мейкиндемин.
Эртеӊ кеч! Балким сени сүйбөй калам,
Эгерде билсеӊ бүгүн эркиӊдемин…

Tomorrow will be late!

A melody I was but never played,
I can’t wait to be sung and played
Tomorrow will be late! My mind
I might change, so today I am yours.

Secretly I describe your qualities,
Tears are rolling down my cheek.
You might think that my love is eternal
But tomorrow I can become indistinguishable

Shedding tears I become pale and feeble,
I stop devoting verses in honour of you.
I can become gleaming spring sunlight
For a stranger even though I won’t love him.

Then it will be late! If my heart is broken,
Then I am sure I shall be at a loss.
Nothing to be done, I shall accept my fate,
I might try to forget you eventually…

A melody I was but never played,
I can’t wait to be sung and played
Tomorrow will be late! My mind
I might change, so today I am yours.

Шыбырлар

Дагы айтышат далай күмөн кеп,
Дале жазып бүтпөс ырымды,
“Ушул кыздын муңу түгөнбөйт” —
Угам дайым “шыбыр-шыбырды”.

Ким-бирөөнө айтып көп сырды,
Келбейт деле чындап кеңешким.
Атайылап жазып муңдуу ырды,
“Акын болом!” деген эмесмин!

Бүгүнкүмбү?.. Өткөн чактарбы?
Бугум айтпай жашайм, катып тим.
Балким, жазам шайыр саптарды,
Баркын билген кезде бакыттын.

Бирок, билем ал күн келет деп,
Бир ирмемде карып кылымдар…
“Бактысын эле жаза берет” — деп,
Балким, ал кез айтаар шыбырлар?

Бүтпөй ээрчийт, бүтпөйт шыбырлар…

Tittletattle

I am certain much will be spoken
About my eternal theme in my verse
“This girl can’t help expressing her sorrow”
I hear different rumours

I am not keen to share my secret with someone
Who to turn to for some pieces of advice
It wasn’t my purpose to be a poet
To write about sorrowful verses.

Are my verses about the present or the past?
I won’t let you in my inner secret
I might write about happy moments
When I am really filled with happiness

I am certain happiest moments will come
Dark days will soon be over…
“She can’t help expressing her joy”
Then I might hear these rumours

Rumours are flying around me…

Кечириңиз

Жаралгансып бир сизден бул ааламым,
Жан дүйнөмдө жазыксыз убарамын.
Үңүлгөнүм телефон… Жалгыз бөлмө,
Үмүт берип чалбаңыз, суранамын?

Бычактан курч болсо да өтүмүңүз,
Бүгүн баарын унутуп, өчүрүңүз.
Кур кыялды ээрчиген акылсызмын,
Кудай үчүн, анымды кечириңиз?

Кезигүүбүз тагдырдан белек эле,
Көңүлдөгү көп ойлор себеп эле.
Бүт ааламым сиз болуп турсаңыз да,
Бирок, сизди сүйбөшүм керек эле.

Кол жетпеген алыссыз башка жандай,
Коомайланам, боло албай башкалардай.
Капилеттен жолуксам качып жөнөйм,
Калбайын деп сезимим башкаралбай.

Ашык жанга баардыгы сулуу тура,
Арбалганда арзуунун кулу тура.
Эми тилейм, Кудайдан сизди эстебей,
Эрким жетсе экен деп унутуугa.

Күндө тилейм, Кудайдан сизди эстебей,
Күчүм жетсе экен деп унутууга…

Forgive me

As if you were my whole wide world
Deep in my soul my mind’s whirled
Gazing at the screen of the phone…alone
I beg of you, don’t boost my hopes

Even if you are sharper than a knife
Everything should be slipped from your mind
Foolish I am to cherish utopian dreams
For the sake of God, forgive me for that.

We were destined to meet
I accepted that kind gift
Even if you were my whole world
I wouldn’t have loved you.

You are strange to me, far away from me
I stay aloof, I can’t behave like others
When suddenly I see you, I avoid meeting you
For fear of releasing my innermost feelings

Beauty is in the eye of a beholder
Once fallen in love, you become
A slave of your feelings, now God’s blessings
I ask for to have willpower to forget you.

Every day I pray for God
To have willpower to forget you

Анлисчеге оодарган Алтынай ТОКТОМАТОВА

«Нуска»: Сапаттуу котормо – эне тил кенчи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.