Бурят эл жомогу: Тоок менен жарганат

Тоокко жарганат жагып калып, достошкусу келди. Жарганат жашап жүргөн жер төлөгө баш баккан ал какылыктап жиберет: — Каак-каа-каак! Ка-кайдасың ка-кадырман кук-курбум? Мен сени менен достошкону келдим. — Мен караңгыдан чыга албайм. Күндөн көзүм уялат. Ысыктан канатым куйкаланат. Кечинде жолугалы. Кеч да кирди. Жарганат тоокту издеп келди. Кепесине баш багып үн салып турду: — Тоок курбум, кайдасың? Мен берген убадам боюнча келдим. Антташкан дос бололу. — Каак! Ка-ап, мен ка-караңгыда көрбөйм да. Таң атканда жолугалы, ка-кандай дейсиң? Макул болгон жарганат таң […]

Жетиген Асанбек: Дилбар

АҢГЕМЕ Баян каптал жагындагы кабат үйдөн чыга калган үчөөнүн биринин жүзү көзгө урунары менен, шашып баратканын эстен чыгара утурлай жөнөдү: – Дилбар! – Баян! Экөө кучакташып калышты. – И-ий ай, Диля! – кучагынан бошонуп, далай жылдардан бери кабар алыша элек курбусунун жүзүнө карады. Көздөрүндө жаш… кайра кучактады. Бул жолу «эмнеге ыйлады, ичинде капасы бар экен да» деген ой коштоп, аёо менен, мээрим менен кучактады. Баягы курч көз караштын мизи кайта түшкөн менен, жаш чайыган көздөрү акылдуу, терең тартып калгандай көрүндү. […]

«Нуска»: Кыргыз кѳркѳм котормосунун тарыхынан

Учур талабына ылайык котормонун коомдогу орду, аткарган кызматы күндѳн күнгѳ ѳнүгүп барат. Которуу иши ар кандай шарттарда аткарылышы мүмкүн. Ушуга ылайык которуу иши бир нече түргѳ бѳлүнѳт. Котормолордун иш-аракет классификациясында түпнуска текстти кабыл алуу жана котормо текстти жаратуу ыкмалары эске алынат жана буга ылайык котормолор жазма жана оозеки котормо болуп экиге бөлүнөт. Жазма котормодо которуу иши жазуу жүзүндө болот да, түпнуска менен которулган текст туруктуу болуп, котормочу ага бир нече жолу кайрылышы мүмкүн. Бул болсо которулган текстти кайра карап чыгып, […]

«Чеч-Дөбө» кеңешинин «Улут абийри» жана «Улут үлгүсү» сыйлыктары тапшырылат

2019-жылдын 31-октябры, саат 12:00дө “Манас” кинотеатрында (Айтматов проспекти 47/а) “Улут абийри” жана “Улут үлгүсү” аталышындагы сыйлыктарды тапшыруу аземи өтөт. 2017-жылдан баштап “Чеч-Дөбө” коомдук кеңеши Кыргызстан коомунун өнүгүшүнө жигээрдүү салым кошкон инсандарга 2 багыттагы сыйлык берүүнү уюштурган. Бири – белгилүү кыргыз сынчысы жана публицисти Салижан Жигитов атындагы “Улут абийри” наамы, экинчиси – белгилүү дипломат, мамлекеттик жана коомдук ишмер Ишенбай Абдуразаков атындагы “Улут үлгүсү” наамы. Бул наамдар ар жыл сайын улуттук жана мамлекеттик кызыкчылыкты коргоп, жалпы коомчулуктун мүдөөсүнө шайкеш багыттагы туруктуу позицияны […]

Проспер Мериме: Таманго

НОВЕЛЛА Капитан Леду мыкты моряк эле. Ал кызматын жөнөкөй матростон баштап, кийин рулевойдун жардамчысы болду. Трафельгар салгылашуусунда[1] мачтанын сыныгы сол билегин жанчып кетип, колун кесип салышты, жакшы мүнөздөмө берип, кемеде кызмат кылуудан четтетип коюшкан. Жай турмушта жашаганды жактыра бербей, деңизде сүзүүгө мүмүңдүк түзүлүп калары менен, капердик[2] кемеге капитандын экинчи жардамчысы болуп ишке орношуп алды. Душмандардын бир нече кемелерин олжологондон түшкөн акча иш жүзүндө өзү жакшы билген, деңизде сүзүүнүн теориялары боюча китептерди сатып алып, окуганга мүмкүндүк берди. Бир аз жылдан кийин […]