Филиппин эл жомогу: Мусулман чөө менен короз

Бир ирет короз менен ит саякатка чыгат. Тоолордон, суулардан, талаа, чөлдөрдөн өтүп көп жол арбытышат. Дагы бир жолу караңгы киргенде калың токойго туш болуп, коркунучтуу болсо да түнөп чыккандан башка аргалары калбайт. Короз бийик эмен дарагынын бутагына конот. Ит анын коңулуна кирет. Түн аманчылыкта тынч өтүп, чыгыштан таң куланөөк салганда короз адатынча канатын каккылап кыйкырык салат. Ал созгон мойнун тартып, үрпөйгөн жүнүн бир силкинип түзөгүчө эмендин түбүнө селдечен чөө пайда болот. — Иншаллах! Иншаллах! Биздин токойго Аллахтын көзү түз экен […]

Конфуций: Падыша адилет болсо, эл-журт буйруксуз эле баш ийет

Чыныгы философ төрт нерседен — бир жактуулуктан, ишеничтен, көктүктөн жана өзүмчүлдүктөн тышкары болушу керек. ♦ ♦ ♦ Жинденген маалда, кандай натыйжа чыгарын ойло. ♦ ♦ ♦ Үч нерсеге — жан оорумайынча адам сүйүүгө, жаңылышсыз билимге, коркунучсуз эрдикке ээ болууга болбойт. ♦ ♦ ♦ Бактылуу адамды билүү эң оңой. Себеби, андан бейпилдиктин жана жылуулуктун нуру чагылып тургансыйт, ал жай кыймылдаганы менен бардыгына жетишет, токтоо сүйлөсө да, аны бардыгы түшүнөт. Бактылуу адамдардын сыры жөнөкөй — аларда сыгылуу жок. ♦ ♦ ♦ Адамдын […]

Белек Солтоноев: Кыргыздын турмушу

Кыргыздын эӊ байыркы турган жери Энесей дайрасы, Алтай, Сайан, Тыйаӊшаӊ, Памир, Котон тоолору жана ушул айтылган тоолордун аралары жана өзөн салаалары болгон.  Жан сактоо кесиби: кой, төө, эчки асырап багып, жайдын күнү айран, сүт, кымыз, кыштын күнү эт, азоолок дан аралаштырып, этке жетпеген кедейлери бай менен феодалдарда малайлыкта күн өткөрүшкөн. Көбүнчө көчмөн болуп, эӊ эски заманда хандарында отурук жайлары болгон. Алтын, темир, күмүштү иштеткенди билген. Дини шаман болуп, ар түрлүү жан-жаныбар, өсүмдүккө табынып, жоогерчиликке өтө баатыр болгон. Монгол, калмак, өзүбек […]

Олжобай Шакир: «Чеч-Дөбө» кеңешинин лауреаттарына сыйлыктар тапшырылды

«Чеч-Дөбө» кеңешинин жыл сайын салттуу улунтылып келаткан Ишенбай Абдуразаков атындагы «Улут үлгүсү» жана Салижан Жигитов атындагы «Улут абийири» аталышындагы сыйлыктар окумуштуу жана коомдук ишмер Роза Айтматова менен «Эсимде» долбоорунун негиздөөчүсү, «Полис Азия» талдоо борборунун жетекчиси Элмира Ногойбаевга ыйгарылды. «Чеч-Дөбө» кеңешинин сыйлык ыйгаруу комиссиясынын чечимине ылайык: «Тарыхтын актай барактары» аттуу мемуардык жанрдагы – Айтматовдордун репрессия мезгилин мыкты чагылдырган эмгеги үчүн Ишенбай Абдуразаков атындагы «Улут үлгүсү» наамы ыйгарылса; тоталитардык совет доорундагы тарыхый инсандардын тагдырын иликтөөгө алган «Эсимде» долбоору үчүн жана америкалык журналист […]

Лев Толстой: Кудай акыйкатты көрүп турса да, жакында үн катпайт (шедевр)

АҢГЕМЕ Владимир шаарында Аксенов аттуу жаш көпөс жашаган эле. Анын эки дүкөнү, чоң үйү бар боло турган. Аксенов тармалдашкан сары чачтары өзүнө жарашкан сары чийгил, ойноп-күлүп, ырдаганды жакшы көргөн көңүлдүү, маңдайы жарык жаш жигит болчу. Жаш чагында Аксенов көп иччү, ичкенде да жөн жатып калбай кудай ургандай чыр эле, – үйлөнгөндөн кийин анда-мында иче калганы болбосо, ал адатын таштаган. Бир жолу Аксенов Нижныйдагы жарманкеге бармак болду. Үй-бүлөсү менен коштошуп жолго чыга турган болгондо, аялы мындай деди: — Иван Дмитриевич, барбай […]