Ишкерликтеги ийгиликтер сыры

2002-жылы психолог Даниэль Канеман экономист Верн Смит менен бирдикте экономика жаатында Нобель сыйлыгына татыктуу болушкан. Алар ачык-айкын эмес, түшүнүксүз шарттарга туш келгенде адамдар экономикалык маанилүү чечимдерди кантип кабыл алышарын көргөзүшкөн. 2011-жылы анын, инвесторлор чечим кабыл алаарда колдонмо катары пайдалана турган, сатуучулар оптималдуу маркетиг стратегиясын иштеп чыгуу үчүн, жаңы ишканаларды уюштуруучулар команданын курамын кантип түзүштүн долбоорун иштеп чыгарда, ар башка адамдар ар кандай жагдайларда колдонууга жарамдуу “Жай ойлонуп, тез чеч” деген китеби чыккан. Даниэль Канеман ал эмгегинде ишкерлер алар үчүн салынган […]

«Нуска»: Салижан Жигитовдун «Элегиясы» түрк тилине которулду (кайрадан иштелди)

ELEJİ ЭЛЕГИЯ Çeviren: Kalmamat Kulamshaev Автор: Салижан Жигитов         Sonbaharda burağanlı bir gece, Уйгу-туйгу шамалдуу күз түнүндө Uyku kaçtı, rüzgâr çalar telleri. Уктай албай кыйналам чоочун үйдө. Uğuldayıp pencereden bir nice Теректери шуулдап шоокум салат Girmeyesin bunlu kavak yelleri! Терезеден калдайган тоо түбүндө.     Yaprakların sesi içime dert salar, Жалбырактар жабыла үн чыгарып, Yanık beste, hiç durmadan dert çalar Жаны тынбай күйүттүү күү чыгарып Uyku içinde saldırırken sert dalar, Шуу-шуу этет качырып уйку кушун, Gönlü incitme, […]

Белек Солтоноевдин кыргыздардын ордо оюну жөнүндө жазганы

Ордо, тогуз коргоол, оромпой, дүмпүлдөк, ак чөлмөк, аӊкилдек, уюм тууду, селкинчек, упай жана башка оюндары көп болгон. Түндө короону кыз-келин кайтарып, жыйыш кылып, темир комуз кагып, «Саксакай бекбекей» — деп короо кайтарган. Көп убактарда селкинчек тебишкен. Айылды жакалап чоор тартышып, жылкычылар жылкы кайтарган. Эгерде жоокерчилик заман болсо, айылдын сыртын «жесекчи» жесеген. Анын сыртынан «куйгуулчу» дегендери жол кайгыган. Кооптуу жерлерге кароол койгон. Көк бөрү тартуу, орус оторчусуна карагандан соӊ, түндүк кыргызына жайылган. Оюндун ичинде кыргыздын эӊ биринчи жакшы көргөнү жана көп […]