Олжобай Шакир: Журт бузган журналистика

Мен деле элдей болуп Өкмөткө нааразымын көп учурда. Кара букаранын арасында бийликке нааразы болгондордун катарында мен деле Мухаммедкалый Абылгазиев Өкмөт башчылыкка дайындалганына ичим чыккан эмес. Кыргызстан сазга батып турганда креатив ой өрүшү бийик, демократиялык дөөлөттөрдү ташынып жашаган, базар экономикасына эң эрте, эң чапчаң сүңгүп кирген жаңычыл көзкараштагы Kyrgyz Concept компаниясынын жетекчиси Эмил Үмөталиевдин талапкерлигин ылайык көрүп, мүмкүн ушул киши гана Өкмөт жүгүн тартып кетүүгө жөндөмдүүлүк кылат беле деген пикиримди коомчулукка ачык да жарыялап чыккан жайым бар. Дегеле кара букара калктан […]

Абдиламит  Матисаков: Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй

Сүймөнкул абаны жазам деп оолукканым качан… Өзүнө учураганымда шаарыбызды саратан куйкалап, газдалган сууга турган элдин кезегин бир-бирине уласа, кербей-чойбой калааны бир курчаса жете турган. Мезгилиң тутумга илинбейт экен, минтип жалбырак күбүп, күз да кирип келди. Эртең эле буйруса кыш… Бурч-бурчта тигилген боз үйлөрдүн биринде бутуңду узун сунуп, көздү жумуп, суу кошулган кымызды ууртап отурганда түндүктөн жай жылган булуттар бей-пайда кеткен күндөрдү сызылтып, жүрөктү «зырп» эттирип жүрдү го!.. Кайып болуп кеткен күндөр!.. Чыгармачылык алакасы бар ашыналарым да маал-маал «бүттүңбү» деп кулак […]