Жол адамды эмес, адам жолду кеңейтет.

♦ ♦ ♦

Мен өз максатыма жетүү үчүн жалгыздыкта жашайм, өз чындыгыма жетүү үчүн тийиштүү тартипти карманам. Ушинтип айткандарды уктум, бирок, аны аткарган бир да адамды көрбөдүм.

♦ ♦ ♦

Чыныгы адамкерчилик бизден кантип эле алыста болсун? Аны кааласак, ошол замат жаныбызда болот!

♦ ♦ ♦

Кадырлуу адамга кезиккенде, канткенде ошондой болом деп ойлон. Пас адам менен жолукканда өзүңдү абайлап карап, өзүңө өзүң сын бер.

♦ ♦ ♦

Өзүн-өзү башкара билүү жана өзүндөгү тийиштүү нерсеге кайтып баруу — чыныгы адамкерчилик. Адамкерчиликтүү болуу, же болбоо — бир гана өзүбүзгө байланыштуу.

♦ ♦ ♦

Элпек бала ооруп жатып калмайынча ата-энесин капа кылбайт.

♦ ♦ ♦

Машыкпаган адамдарды согушка жиберүү — аларга чыккынчылык кылуу дегендик.

♦ ♦ ♦

Өзүнүн түпкү жаратылыш данегинен адамдар бири-бирине жакын, ал эми өзүнүн адаты боюнча бири-биринен алыс.

♦ ♦ ♦

Бир сапар оозума наар албай бир күн жана кирпик ирмебей бир түн бою ойго чөмүлүп олтурдум, бирок, ой түбүнө жетпедим. Ошол убакытты окуу менен өткөрсөм дурус болмок.

♦ ♦ ♦

Тийешелүү билим менен коштолбогон адептүүлүк өзүн-өзү кыйноого алып келет. Тийиштүү билим албаган сактык коркоктукка айланат. Билимге каныкпаган эрдик акылсыздыкка жеткирет. Билимге сугарылбаган ак көңүлдүүлүк оройлукка айланат.

♦ ♦ ♦

Өзгөрүлбөгөн ортолук бул — бардыгынан жогору турган кең пейилдүүлүк, бирок, бул адамдардын арасынан сейрек кездешип калганына көп болду.

♦ ♦ ♦

Бирөө: «Жамандыкка жакшылык менен жооп бериш керек дегендер туурабы?», — деп сурады. Устат айтты: «А анда жакшылыкка эмне менен жооп бериш керек? Жамандыкка адилеттик, а жакшылыкка жакшылык менен жооп кайтарыш керек».

♦ ♦ ♦

Асман менен жер экиге бөлүнгөн, бирок, алардын кызматы бир.

♦ ♦ ♦

Тагдырды таанып-билүү менен эле кадырлуу адам болуп калууга болбойт. Пайдалуу нерселерди билбей туруп, жашоодо өбөк-жөлөк табууга болбойт. Сөздүн түпкү маанисин түшүнүүгө үйрөнбөй туруп, адамдарды билүүгө болбойт.

♦ ♦ ♦

Өзүңө каалабаган нерсени башка адамдарга жасаба.

♦ ♦ ♦

Кызматтык жогорку чиниңдин жоктугуна кабатырланба. Ошо чинге татыктуу боло алдыңбы, ушуну ойло. Сени таанышпаганына кайгырба. Сени таанууга татыктуусуңбу, мына ушу жөнүндө тынчсыздан.

♦ ♦ ♦

Адамдын жүрүм-турумуна көз салгыла, анын жорук-жосунунун себебин билгиле, бош убактыларын кандай өткөрөрүн байкагыла. Ошондон кийин ал силер үчүн табышмак болуп калган жокпу?

♦ ♦ ♦

Кең пейил адам жалгыз калбайт. Сөзсүз түрдө ага коңшулар табылат.

♦ ♦ ♦

Байыркы кезде адамдар өз билимдерин жогорулатуу үчүн окушчу. Эмкилер башкаларды таң калтыруу үчүн окушат.

♦ ♦ ♦

Адамдар байлык жана атак-даңкты самашат; эгерде ага адал эмгек менен жете албаса, ал максаттан баш тартуу керек. Адамдар жакырлыктан жана белгисиз болуудан коркушат; эгерде тигинисинен да, мунусунан да чыгып кетүүгө мүмкүн болбосо, анда ар-намысты жоготпой, кандай болсо, ошондой жашай берүү керек.

♦ ♦ ♦

Агедил адам өзүнүн баа-баркын билет, бирок, бирөөлөр менен атаандашпайт. Ал бардыгы менен жакшы мамиледе болот, бирок, эч ким менен күдүк иштерге барбайт.

♦ ♦ ♦

Ак ниет адам бардык адамдар менен жакшы мамиледе жашайт, а пас адам өзүнө окшогондор менен жүрөт.

♦ ♦ ♦

Бул дүйнөдө гүл ачпаган чөптөр, мөмө бербеген гүлдөр да бар.

♦ ♦ ♦

Ак ниет адам ашкере тоё жегенге, бай болгонго умтулбайт. Ал сөзгө эмес, ишке шашат. Кең пейил адамдар менен мамилелеш болгондо, аларды карап түздөнөт. Мына ушундай адамдарды илим-билимге кумар деп айтууга болот.

♦ ♦ ♦

Тартип бар өлкөдө тартынбай аракеттен, ачык айтып, ак сүйлө. Башаламан өлкөдө аракетиңден кайтпасаң да, оозуңа сак бол.

♦ ♦ ♦

Ниети ак адам кара курсактын гана камын эмес, туура жашоо жөнүндө ойлойт. Ал талаада ачка бойдон иштей бериши мүмкүн. Ал өзүн илим-билимге арнап, кымбат баалуу белектерди алышы ыктымал. Бирок, ал жакырчылык эмес, дайыма туура жол жөнүндө ойлоп, тынчсызданат.

Которгон Мусакун САТЫБАЛДИЕВ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.