СҮЙ, СҮЙ, СҮЙ!
Ким өтпөгөн бул өмүрдөн
Ичээр суусу түгөнсө.
Көктөн кулап көмкөрүлүп
Көз отунда Күн өлсө.

Канча жашоо маанилүү эмес,
Кандай жашоо маанилүү.
Сүйүү менен сүргөн өмүр
Сүйкүмдүү да шаанилүү!

*     *     *

Жүрсөң дагы жүзү болуп сүрөттүн,
Жүрөгүңдөн жылдыз өптүм, күн өптүм.
Секунддары кылымдарды карытат
Сени эстеген ар бир сааттын, мүнөттүн.

*     *     *

Жашыл жаз жашын чанып жайга кеткен,
Жазды биз кайрый албай арга кеткен.
Аптаптуу койну менен эсте калып
Ак жыттуу ажайып жай… Ал да кеткен.

Жетелеп жазды, жайды күндөр өткөн,
Жетесиз кыялдарды түндөр өпкөн.
Таң менен кошо сүрүп үн алышкан
Таңшыган талаа жарып, үндөр өчкөн.

Күкүктүн тили катып калган азыр,
Күлкүлөр биз жашаган, жалган азыр.
Сезимдер себетинде жемиши жок
Сенделип, күздөн сөгүш алган азыр.

Күз карып Кышка айланар кар жамынган,
Күргүштөп өмүр өтөөр жай сагынган.
Жүрөгүм токтоор кезде сүйүп алаар
Жүзүңдөн Күн чагылган, Ай жаңырган…

*     *     *

Дүйүм ойдун дүйнө салчу жери бар,
Дүйнөң түшкүр… бир жеринен кеми бар.
Биз сүйүүнү күтө албадык бир келген
Бизде демек, бир өмүрдүн кеги бар.

Торгой болуп таңшыганда шактардан,
Тоолор кулап кетерине аз калган.
Биз жарашкан ал күндөрдүн эсинде
Биз жараткан жаштык калган, жаз калган.

Жетимсиреп ырлар калды коштолбой,
Жел дымактар жеңил ойду бош койбой.
Байкуш кейпин кийип калды дүйнөбүз
Баягыдай кербезденбей, оштонбой.

Жалган сөздө жан жашабайт, жарык бар,
Жана албастыр сендей башка жарыктар.
Бул өмүрдөн сага болсун белегим
Буйрубаган махабатым алып кал.

Кайчы жолдо кайыксам да басаармын,
Кар жамынган кайкыларды ашаармын.
Менден алган кегин сая кетирбей
Мен өмүргө зор төңкөрүш жасаармын!

*     *     *

Сагыныпмын… Сан мезгил өткөн белем,
Саманды ороп бараткан өрттөй денем.
Мыйыгынан күлгөнсүп сыртын салат
Мынча мерез бул тагдыр, мынча керең?

Жазын эңсеп жан дүйнөм ыйлаганда,
Жашка эзилип каректер кыйнаганда.
Жамалыңа жашынып алгым келет
Жардай урап сабырым кыйраганда.

Көз сүйгөнгө көңүлүм чаппай келем,
Көрүп калсам өзүмдү, жакпай келем.
Көздөрүңдөн учурган жылдыздарды
Көктөн издеп көшөрүп, таппай келем.

Сенсиз азыр сезимдер жанбай калган,
Себеленген кыялдар калбай калган.
Титиреткен жүрөктү даамы менен
Тил учуман тирүү сөз тамбай калган.

Жазылбастан барактар актай жатат,
Жалгыздыгы дүйнөмдүн жакпай жатат.
Тыбыраган жүрүшүн тыйган белем
Тыңшап көрсөм жүрөгүм какпай жатат.

Сен жоголдуң… Мен сени жоготкомун,
Менин жогум сенин да жоготконуң.
Сени менен кеткен жок бирок, билсең
Сени сүйгөн сүйүүмдү жоготподум…

*     *     *

Көздөрүңдөн от болуп жанайын деп,
Көөдөнүңдө көрк болуп калайын деп,
Жан дүйнөңдүн жазынан жашылы оңбос
Жаштыгымды кайтарып алайын деп…

Кучагыңа кут болуп кулайын деп,
Кумарыңды кандырып чыгайын деп,
Өлчөмүнөн айныбас өмүрүңдү
Өткөрбөстөн токтотуп турайын деп…

Денем кызып, көздөрүм агып турду
Делбе кыял дээримде чаңып турду.
Жолум тосуп, көзүнөн шакегиңдин
Жолдошуңдун сүйүүсү жанып турду…

*     *     *

Бул күндү көптөн бери күткөн элек,
Бук болгон кыялдарга түткөн элек.
Узатып убаралуу күндөр көчүн
Упадай ушаланып бүткөн элек…

Ылгабай жамандыгым, жакшылыгым
Ыроолоп бүт дүйнөнүн жакшылыгын.
Жарашып жалындаган сезимдерге
Жаңшадың жан дүйнөмдө жаштык ырын.

Серпилип кан тамырга тарап жаттың,
Сен мени өчпөс отко калап жаттың.
Мезгилдин күр-шарында булганбаган
Мен сенин аруулугуң аяп жаттым.

Ак жаандай асманыңдан ийип турдум,
Ары жок “адептерден» бийик турдум!
Мезгилдин жаңылганы — менден эмес,
Мен сени сендейиңче сүйүп турдум!

Айла жок, ак жылдызым бөлүнбөскө,
Айласыз айландык биз “көңүлдөшкө».
Сүйүлүү милдетибиз! Акыбыз жок
Сүйүүнүн улуулугун төгүндөшкө!

Бул ирмем дагы ушундай жанат эчен,
Бул сүйүү бизсиз кайда барат экен?
Мезгилдин менден мезгил карызы бар
Мен сени – мен жок жакка ала кетем…

*     *     *

Сөгүлүп таң, күндөрдүн батканына,
Сөөксүз тил күрмөлүп жатканына,
Эреркебей, эркиңче тебелебей
Э-эй адамдар, көңүлдү сактагыла!

Көр сезимдин көмүлүп баткагына,
Көзүң ката тигилип чат жагына.
Сүзүлгөн көз көрүнсө “сүйө» бербей
Сүйгүчтөр эй, сүйүүнү сактагыла!

Караңгынын жабылып капкагына,
Каран күндүн чабылып капканына,
Кыяматтын келишин күтө бербей
Кыргыздар эй, намысты сактагыла!

Корстон болуп карыздын бакканына
Кооз көбүрүп мезгилдин акканына,
Кызыктуу түш көргөнсүп жата бербей
Кыргыздар эй, кыргызды сактагыла!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.