«XXI кылымдагы кыргыз адабияты» аталышындагы бул конкурс адабияты өнүккөн дүйнө элдеринде жүргүзүлүп келген тажырыйбалардын негизинен алынды жана ишке ашырылмакчы.

Аталган конкурстун максаты – поэзия, проза (аңгеме, эссе) жаатында эмгектенип жүргөн кыргыз тилдүү авторлор үчүн чыгармачылык атаандаштыкты күчөтүү. Ким эмне айткысы келсе – көркөм адабияттын туюнтмалары аркылуу айтсын.

Жеңүүчүлөр төмөндөгү талаптар боюнча аныкталат:

ПРОЗА

Жаңыча көркөмдүк формада изденүү

Курч сюжеттүү күтүүсүз табылга

Сөз чеберчилиги

ПОЭЗИЯ

Мазмундуу уйкаштык

Курч калем, курч ойлор

Сөз чеберчилиги

Конкурстун ШАРТТАРЫ:

Конкурска катышууга баардык авторлор укуктуу жана эч кимдин жаш курагы чектелбейт. Авторлордун эмгектери ruheshsaity@gmail.com дареги аркылуу кабыл алынат жана сөзсүз түрдө «Конкурска» деп белгиленүүгө тийиш.

А) Биринчи баскычтагы кабыл алынар чыгармалардын көлөмү – поэзия 3 бет, аңгеме, эссе 4 беттен ашпоого тийиш (формат А5, тамга Calibri, кегль 12).

Б) Экинчи баскычтагы профессионал адабияттын дасыккан өкүлдөрүнүн кабыл алынар чыгармаларынын көлөмү – поэзия 10 бет, аңгеме, эссе 20 беттен ашпоого тийиш.

Байгелик орундар

ПРОЗА

1-орун – 50 000 (элүү миң) сом

2-орун – 30 000 (отуз миң) сом

3-орун – 20 000 (жыйырма миң) сом

ПОЭЗИЯ

1-орун – 50 000 (элүү миң) сом

2-орун – 30 000 (отуз миң) сом

3-орун – 20 000 (жыйырма миң) сом

Көркөмдүк талапка жооп берген эмгектер конкурстун уюштуруучулары тарабынан кабыл алынан. О.э. ruheshsaity@gmail.com дарегинен «Сиздин эмгек кабыл алынды» деген жооп алган катышуучу «РухЭш» сайтынын ЭЛСОМ 0558080860 эсебине 1000 (бир миң) сом взнос акысын төлөөгө тийиш.

Авторлорго эскертүү  

  • Мурда эч жерде жарыяланбаган чыгармалар гана кабыл алынат.
  • Тексттер сабаттуу болсун жана Ө Ң Ү тамгасы жок эмгектер кабыл алынбайт.
  • Адеп-аклак, ыйман чегинен ашкан чыгармалар конкурстан четтетилет.
  • Ар бир автор өзүнүн сүрөтүн кошо жөнөтүүгө тийиш.
  • Конкурстук чыгармалар авторлордун аты-жөнүсүз, номер түрүндө жарыяланат. О. э. конкурс жыйынтыгы чыкканга чейин калыстар курамынын аты-жөндөрү да жашыруун сакталат.

Калыстар курамы

Конкурстун калыстары уюштуруу тобу жана кадыр-барктуу авторлордон куралат.

Уюштуруучулардын милдети

«XXI кылымдагы кыргыз адабияты» аталышындагы бул конкурста жеңүүчү деп табылган авторлордун эмгектерин «РухЭш» сайтынын адабий агенттигинин эксперттеринин (адабиятчылар, сынчылар) талдоосуна салып, атайы сын макалаларды жарыялайт.

Жобо жарыяланган күндөн тартып конкурстук чыгармалар кабыл алынат. Кабыл алуу мөөнөтү 2020-жылдын 31-майы күнү токтотулат.

One Reply to “«РухЭш» сайты жаңы адабий конкурс жарыялайт”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.