Адабий сын: Азамат Омоштун «Тыйын заманы»

Поэзия – проза жана драмага караганда ар дайым кыймылдуу, улам жаңыланып, тынымсыз өнүгүп турган түр. Адамзат коомундагы түрдүү тарыхый окуяларга, жалпы жана жеке маселелерге келгенде акындар жандуу чагылдырып, немис акыны Гётенин  “жерден жарака кетсе, ал акындын жүрөгү аркылуу өтөт” — деген сөзүн тастыктап турат. Акын-жазуучулар коомдо болуп жаткан жаңылыктарга сөзсүз түрдө өз баасын берип, көркөм чыгармаларын жаратпаса болбойт, себеби акын да өз мамлекетинин жараны, коомдун бир бөлүгү. Акындар да жеке пикирин, оюн бериши керек, болгондо да көркөм сөздүн кудуреттүү күчү […]

Кара чемоданда катылып жаткан көркөм мурас табылды!

2017-жылдын февраль айы, “Устат” академиясынын бүтүрүүчүсү катары  “Маданият Тарых Тил” каналына акын Мирлан Самыйкожо ээрчитип келди. Алгач  эле “ Маданият Тарых Тил” каналынын бир кызматкеринин мага карата орой мамилесинен, залда күтүп турган мага берген суроосунан “Маданиятта” ушундай “маданиятсыз” адам иштейби? -деп чочуладым. Анда ички сезимден чыккан ички оюм — ичимде кала берди. Аңгыча “Маданият Тарых Тил” каналынын шеф редактору Гүлмира Кулумбаевага Мирлан Самыйкожо алып кирди. Кичи пейил, мээримдүү назик эже жакшы кабыл алды. Мирлан аганын тамаша-чын иретинде “эти сиздердики, сөөгү […]