Кара чемоданда катылып жаткан көркөм мурас табылды II

<<<<<< Башы ЖОЛ ТАРТТЫМ Эми шорум арылды го десем, эртерээк айтып коюптурмун. Алымкул киши таппай бедесин өзү сугарды. Сууну бирөө жыгып кетип, эки арык жерине суу жетпей калды, ал мага тапшырды: — Сен эми, Абдырасул, биерде болосуң го, калган жерди сугарып кой, мен тоого кечикпей чыгып кетейин. Окууга кетпей же өтпөй калсаң кайда бармак элең, биздикине келерсиң, өз үйүң, өлөң төшөгүң. Сен илбериңки — тил алгычсың, кайда барсаң кор болбойсуң?! Ошентип сөзүнүн аягын мактоо менен бүтүрүп, аттанып кетти, Өмкөнүн Алымкулу. […]

Сабыр Иптаруулу: Кыргыздын билим бешиги – Мектеп

«Мектеп» – араб тилиндеги «мактаб» деген сөздөн келген. Анын төмөндөгүдөй маанилери бар: 1. Жаза турган жер; 2. Жазуучу такта; 3. Сабак берүүчү бөлмө; 4. Өзүнчө бөлүмчө; 5. Үкөгү бар үстөл; 6. Кеңсе, расмий жай. «Китеп» (арабча «китаб») – бул сөз да арабдын «катаба» деген этиш сөзүнөн келип чыгып, төмөндөгүдөй маанилерди билдирет: 1. Жазуу, түзүү; 2. Баяндоо; 3. Жазуу жүзүндө насаат айтуу; 4. Көрсөтмө берүү. «Мугалим» – арабдын «му-аалим» деген сөзүнөн келип чыгып, 1. Үйрөтүүчү, окутуучу; 2. Устат, чебер; 3. Кожоюн […]

Дайырбек Стантегин: Топ-тоголок жашоонун \ Токтоор жери бар бекен?

КЕРБЕЗ Кылчайып артка карасам, Кытыгылайт сезимди Кыялым өткөн кап-качан. Кыялым өткөн кап-качан. Шуудуру ойноп нервимде шуудурайт кызыл шапкачан. Дөөлөттөй конгон бир жолку, Дөөмөтү келген бир соңку Дөбөдөн тийген күн болчу. Дөөлөт бир учкан куш тура! Дөөмөт бир өпкөн кыз тура. Дөбөдөн сөнүйт кыш кула. Алтындан курган сарайдын Айкөл жан батпас төрүнөн Айланып кимди караймын? Күмүштөн курган сарайдын Күлүстөн батпас төрүнөн Күйүгүп кимди караймын? Күмүш жал күбөк айчыктуу, Күн чыккан жерден ай чыкты. Азгырык көңүл тынчытпайт, Ай баткан жерден күн чыкпайт. […]

Токтосун Самудинов: «Досума катты» ачканда…

Акын Нуралы Капаровдун китеби тууралуу Нуралы Капаров көптөн бери унчукпаган акындардын бири. Кыйла убакыт унчукпай жатышы эмнени түшүндүрөт? Айтар сөзүн аяганыбы? Же, өз окурманынын өсүп-жетилишин күтүп жүргөндүкпү? Акындын китеби – көр оокатка, үй тиричилигине пайдаланчу буюм-тайым эмес. Ал – уга билгенге айтылчу ыймандай сыры. Ырдын милдет-вазипасы Андрей Вознесенский аныктагандай: Обязанность стиха Быть органом стыда… Жазуучулук өнөргө тиешелүү дагы бир кеп бар: «Кечиримсиз көп жазгандан, кечиримсиз аз жазган жакшы». Эмесе, ошо кечиримсиз аз жазгандардын бири – Нуралы акындын жаңы жыйнагы тууралуу […]