Конкурска: Чырпыктылык кыз (№2)

АҢГЕМЕ Эне үйүнө келген өз кызынын кичинекей сары кызына, небересине негедир башкача көзү түштү. Мурда байкачу деле эмес экен. Тыпылдап баскан-турганы тың, тили таттуу сары кыз кексе кемпирге жага түштү. — Ээ Айгүл, бул кызың башкача экен. Берки кызың жүдөңкү, аны алып кет да мобул кызыңды бер. — Коюңузчу апа, — келиндин жүрөгү тыз этип алды. — Бир-эки күнгө таштап кет, көрөлү, балким кайра алаарсың. Буту да чуркап калыптыр. Карасам тирикараак көрүнөт. Келин кыйылып, ичи туз куйгандай ачышып, бирок энесине […]

Гиппократ: Килемдин чаңын күбүп кетирген сыяктуу, гимнастика денени тазалайт

Мындан көп мезгил илгери эле байыркы грек дарыгери сизге азыркы учурда пайдасы тиер ойлорду жана идеяларды айтыптыр. Бардык дарыгерлер окууларын аяктаган соң Гиппократтын антын берерин кимдер билбейт. Ошондон кийин гана алар оорулууларды дарылоо үчүн аттанып чыгышат. Аты миң жылдардан бери медицинада калгандай, ал кандай эмгеги менен өзгөчөлөнүп, эмне эмгек сиңирди болду экен? Анда эмесе Гиппократка эмнелер үчүн карыздар экенибизди санап көрөлү. Адегенде эле Гиппократ учурдагы клиникалык медицинанын башатында турган. Адамдардын жашоосуна кудайлардын кийлигишүүсү тууралуу түшүнүк, медицинага илим катары карап, жаратылышта […]