*     *     *

Апаң сенин ажаан эле бир укмуш,
Аты чыккан албуут, бейжай жагынан.
Көп көргөнмүн – ызгаар учуп тилинен
Түгү чыгып тургандыгын жаагынан.

Дайым сени жеткиргенде бир оокум,
Дале эсимде айнектүү көк веренда.
“Кайда жүрдүң арам катын, бейбак” деп,
Каргап-шилеп тосуп алчу сени анда.

Сен мелтиреп, мен да сырттан мелтиреп,
деп турчумун “кагылайын, кайненем”.
Эч бир нерсе болбогондой кой маарек,
Эртесинде жолукчусуң кайра сен.

Апаң мейли, каргап-шилеп тилдесин,
Ал ансайын бекемделип шертибиз,
Коркунучка кайыл болуп тик карап,
Корооз алгач чакырганда келчүбүз.

Азыр сенсиң өмүр шерик жубайым,
Жети бала, чаканыраак калаабыз.
Муздак бирок, муздак бирок биздин үй,
Мурдагыдай болбой калды арабыз.

Чыгып калдым жолдош менен жородон,
Сызып салдың абийир-ыйман уятты.
Ар бир кечте жаагың жанып тососуң,
Чакчырылып, кудум энең сыяктуу.

Унчукпаймын, мелтиреймин мен эми,
десең дагы “нес тийгенби, ой буга”.
Тагдырыма кайыр айтпай, лам дебей
Таш болсо да кирип кетем койнуңа.

Сен билесиң башкарууну күйөөңү,
Сен билесиң бийик чепти урагыс.
Жети бала – улуурагы мен болуп,
Этегиңе тооп кылып турабыз.

ЖОК

Чекемдин бырышы жок,
бырышты мындай койгун
Бир дандай ырысы жок.

Маңдайдын кашкасы жок,
Кашка эмес ак чачы жок.
Көрөсөн айтса бүткүс
Кепиндик акчасы жок.

*     *     *

Кудум ичтен чыккан ийри жыландай,
Кубарымда турган ишти козгодуң.
Канча жарды, жок болсо эгер мартабам,
Ошончолук көп деп билгин досторум.

*     *     *

Не ийилип сынбагандай ак нерсе,
Жашоо деген кээде кайгы жана шат.
А эмне экен азем наркы бап келсе,
Эшекке да алтын ээр жарашат.

*     *     *

Жүр кетебиз алыска, эң алыска,
Ушак кууп жеталбас аркабыздан.
Аңыз калсын айылда жомок болуп,
Сүйүшкөндөр суктансын даңкыбызга.

Уурулукпу, актыкка таазим кылып:
Так аткаруу жүрөктүн каалаганын,
Лаззат этүү махабат аруусуна,
Коргоп калуу адамдын адам-арын.

Уурулукпу салт-сабыр чийининен
аттап кетүү көнүмүш жол-жободон.
Эркин сүйүү теңдиги анык болсо,
Кандай жан бар сүйүүсүн коргобогон.

Бакыт бекен өзүңдү алдап жашоо,
Бакыт бекен өзүңдү каргап жашоо.
Ар-намысты тирликке алмашканча
Азып-тозуп дервиштей жүргөн ак ко.

Жүр кетебиз алыска, эң алыска,
Ушак кууп жеталбас аркабыздан.
Аңыз калсын айылда жомок болуп,
Сүйүшкөндөр суктансын даңкыбызга.

*     *     *

А эмне ажыратпас арабызды –
Ортодон бүткөн жалгыз балабызбы?
Балалуу болуп туруп баласыздай
Сүйүүдөн куу баш болуп калабызбы?

Жок жаным, түшүн мени, мен да сени
Түшүнүп бир кишидей кеңешели.
Биригип жашап калчу убактылуу,
Сүйүү эмне аласабы, бересеби?

Сенде да, менде дагы бар го жүрөк,
А бирок кандай согуп, кандай жүрөт.
Иришип бир төшөктө жатсак дагы,
Ичибиз эки конуш, эки түнөк.

Илимде болгон сыңар үйрөнүү миң,
Себебин издейлиби үйлөнүүнүн.
Үйлөндүк көңүл менен… жашоо жакшы,
Бала бар, баардыгы бар, күнөөлүү ким?

А эмне ажыратпас арабызды –
Ортодон бүткөн жалгыз балабызбы?
Балалуу болуп туруп баласыздай
Сүйүүдөн куу баш болуп калабызбы?

КАРА КАЛ

Куп айкашып дилибизге дилибиз,
Бирибизге бирибиз бап-барабар.
Кайыгыпмын, кароолондум өзүңө
Кайберендин түгөйүндөй жарадар.
Эрип кеттиң мээр шапкатың төгүлүп,
Эстен чыкты качанкы өктөө санаалар.
Жарык берип турдуң соңку жашоомо
Жалгыз жапаа таянчымдай каралаар.
Көздөрүмө катып калды түбөлүк
Көкүрөктүн үстүндөгү кара кал.

БИЛБЕЙСИҢ

Сен сулуусуң – айдайсың да, күндөйсүң,
Бүт сонунга окшошмоюн жүрбөйсүң.
Көз арткандар, сөз арткандар андан көп,
О ансайын миң кубулуп түрлөйсүң.

Көзүң турат, сөзүң турат төгүлүп,
Бирок мага өзүң гана күлбөйсүң.
Таңда чыгыш, кечте батыш караган,
Табышмактуу таш боор, мерез гүлдөйсүң.
Дитим ачуу кайра тартпас оопайдан,
Ичимдеги көк түтүндү билбейсиң.

АЯЛЫМА

Ишенгин, ишен жаным актыгыма,
Ишенгин, ишенгендей мастыгыма.
Узун чач, кыска чачпы, укмуш чачпы
Жолотпойм чоочун башты жаздыгыма.

Асти антип күдүктөнбө капа болуп,
Коржоңдоп койсом кээде ата болуп.
Уулумдун апасысың, кызымдын да
Калдың да кошо мага апа болуп.

Элесиң алтын чырак мага деген,
Делбиреп шам ордоңдо жана берем.
Элирсем Эдигейдин Буурасындай
Эртеси шүмүрөйүп сага келем.

Мажнун… Ромео… андайлардан
эмесмин, кур дүрмөткө жанбай калгам.
Өрттөнүп күйө берип бир өзүң деп
Өзүңдөн башкаларга артпай калгам.

*     *     *

Өткөндү кайрып алуу кыйын нерсе –
Эгерде кайрып алуу колдон келсе.
Анда маа бул турмуштун кызыгы жок,
Мен да бир жан болгонмун зади сенче.

Күн өтөт, күн соңунан күндөр келет,
Башкача үн, башкача аваз, күүлөр келет.
Ошондо баягыңдай алып-учуп,
Эр болсоң ээлигип көр дүмүрөңдөп.

Карайсың алды-артыңды, токтолосуң,
Кан мээлүүн кантип, кайда октолосуң.
Өрттөнүп күйүп жүрсө уул-кызың
Өзүңдөн өзүң мүчүп жок болосуң.

Жаш орток, мезгил калыс, сизге, бизге.
Бүтүн жан болбойт асти бул теңизде.
Мен эми кумар болбойм кайра көксөп,
Бүтүргөм бүтүрчү ишти он сегизде.

Жаштык кез: мөлтүр дагы, ылай дагы,
Калды көп оргу-баргы жыл-айлары.
Мейли ар ким өзү менен өзү дечи,
Мен бирок болгум келбейт Раймалы.

КЕМПИР

Жаш эле анда, сулуу дагы наз эле,
Күзгү алдында күнүгө он беш таранчу.
Өз өңүнө өзү тойбой, ал тургай
Түн бир оокум тура калып каранчу.

Ал барган жер майрам да эле, той эле
Кошоматты кош айтышып турушчу.
Капканына тарс чабылып көп жигит,
Капыс келген “грипп” болчу жугуштуу.

Анан калса баасы артылып ансайын
Жылаажын үн шербет болчу сөздөрү.
Түрп дидары дит бактырбас бирөөнүн
Түнгө чөккөн жылдыз эле көздөрү.

О бир кезек… таттуу түштөй бир кезек,
Ойлоп, ойлоп, ойлоп бүтпөйт ал эми.
Буйрук экен, сулуулугу кыз бойдон
эскермеде калды жаштык дареги.

Алыс баары, алыс баары, эң алыс.
Ай өткөндөй, жыл өткөндөй жүз түмөн.
Не апкаарып, не корккондой селт этет,
Азыр өңүн карай коюп күзгүдөн.

АКЫН КЫЗГА

Сага жагат жигиттердин айкөлү,
Мага жагат сулуу кыздар айпери.
Калемибиз не ызакор, не аруу
Кайгы-кубанч, кайта туулуу, кайта өлүү.

Экөөбүз тең жалаң сүйүү жазабыз,
Түк жетпейбиз, шум тагдырга капабыз.
Сага айкөл, мага айпери табылбай
Сары оорудай азып бара жатабыз.

Куп окшошот дилибизге дилибиз,
Куп окшошот тилибизге тилибиз.
Көчөбүз бир, үйүбүз да кошуна,
Көрө албайбыз бирибизди бирибиз.

Бир очокто жанган эки чоктойбуз,
Бир үн менен эки башка боздойбуз.
Жандүйнөбүз бир китептен чыкса да,
Жарыктыкта жолуга албайт окшойбуз!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.