Алтынбек кызы Айдай: Айтматов — түрк дүйнөсүнүн улуу инсаны

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Дүйнө эли Чыңгыз дегенде кыргызды, кыргыз дегенде Чыңгызды таанып билет. Улуу инсан кыргыз элине өз чыгармаларын мураска калтыруу менен маданий мурастарыбыздын өнүгүшүнө чыйыр жол салып кетти. Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу эле болбостон түрк дүйнөсүнүн белгилүү инсаны боло алды. Жазуучу өз чыгармаларында үй-бүлөлүк баалуулуктарды, мекенчилдикти, туруктуулукту жана адамзаттын жаратылыш менен болгон мамилесин даңазалады. 2008-жылдын 10-июну бүтүндөй түрк дүйнөсү үчүн кайгылуу күн… Бул күнү кыргыз эли үчүн чоң жоготуу болду. Чыңгыз Айтматов каза болду деген сөзгө эч ким […]

Конкурска: Арман сенин – падышаң, сен ага – күң (№25)

♦     ♦     ♦ Топук болбой жарды менин жүрөгүм, Толук эмес жартылыктан жүдөдүм. Тоодой сезим көөдөнүмө сыга албай, Тоодо демим, жапыстыкта жүрөмүн. Карлыгачмын өз мезгилин таппаган, Кайда учса жаздын деми бакпаган. Күкүм болуп миң ушалап күбүлүп, Кызыл эттен, тээрисине батпаган. Сүйүп сени, деңиз болдум ташыган, Сезимдердин мухитимин калкыган. Сыйпап шамал толкундары ташыса, Сезиш үчүн суулар жээгин таппаган… Жаным чыда! Кабыгыңда туйлаба. Жаның тынаар азыгы жок калганда. Жанар тоонун күнү бүтсө күл болор, Жашоо үчүн, жалын муктаж учкунга! Неге мынча кежирсиң!!! Сезимиңди […]

Абибилла Пазылов: Бир котормонун таржымалы

1978-жылы 12-декабрда Советтер Союзундагы эң абыройлуу  гезит  “Правдага”  агезде  атагы таш жарып турган Расул Гамзатовдун “Чыңгыз Айтматовго” аттуу ыры береги Дагестандык даанышмандын  мааракелик макаласына жалгаштырыла жарыяланды. Аны аварчадан орусчага, жаңылбасам, Наум Гребнёв оодарган. Анда мен журфактын 4-курсунун студентимин, “Айтматов-публицист” темасында курстук баян  жазсамбы дегенчелик ой баккан учурум. Жанагы ырды улам-улам үн кубулта  кайталай  берип, жаттап да калдым окшойт. Айтса, анын соңку эки төрттүгүн кийин, 5-курстун тамамында жогоруда аталган тема боюнча дипломдук ишимди жактап  жатып, мамлекеттик комиссиянын сүрдүү мүчөлөрүнө сүрдүкпөй окуп […]