Акылмандыгы менен таң калтырган индеецтердин алты санаты

Билим тууралуу Билимге эмес, акылмандуулукка умтул. Билим – бул өткөн чак. Акылмандык – келечек. Окумуштуулардын айтымында: биз окуп жана изилдеп жаткан нерсенин бардыгы – биздин мээбиздин нейрондук байланыштар азыгы. Биз фактылар менен сандарды унутуп коюшубуз мүмкүн. Билим эскирет, ал эми ойлоо жөндөмдүүлүгүбүз – эч качан. Акылмандык – бул керек учурда туура чечим кабыл ала билүү. Же шартка жараша унчукпай коюу. Жер тууралуу Жериңди сүй. Ал сага ата-энеңден калган мурас эмес. Ал балдарың үчүн алган карыз. Бул жерде сөз экология жөнүндө […]