Константин Паустовский: Ги Де Мопассан

АҢГЕМЕ “Ал бизден бүт жашоосун жашырып өттү”. Ренардын Мопассан жөнүндө айтканы. Мопассандын Ривьерде «Сүйүктүү досум» деген яхтасы бар эле. Ушул яхтада ал эң ачуу жана эң мыкты “Суу үстүндө” чыгармасын жараткан. «Сүйүктүү досумда» эки матрос кызмат өтөчү. Улуусунун аты Бернар болчу. Матростор «кожоюнунун» акыркы убактарда бир башкача абалда жүргөнүн, ал жан дүйнөсүн түйшөлткөн түпсүз санаалардан гана эмес, жанын жеген адам чыдагыс баш оорудан эле жинди болуп кетиши мүмкүн экенин көрүп, билип-турушса да, аны Моппасанга билгизбей байкамаксан болуп зымпыйып жүрүшчү. Мопассан […]

Мирлан Алтымыш уулу: Сараң болуп баратам

Сен карабай жүргөн кезде күйгүзүп, Мен тажабай ашыктыгым билгизип. Капчыгымды далай жолу жукарткам, Кайра-кайра кафелерге киргизип. Көлөкөңдөй калбай ээрчип сүйрөлүп, Майрам сайын букет-букет гүл берип. Театр, концерт, кинолорго алпарып, Чуркап жүрүп алгам сага үйлөнүп. Үйлөнгөн соң, мүнөз калып мурдагы, Кафелерге киргизбестен бир дагы, Сараң болуп кетиптирмин. А тургай Сатып бербей, майрам сайын гүл дагы. Бапыраңдап бере берсе белекти, Баркы кетип ысрап болот эмеспи. Сага белек сатып бербей учурда Сараң болуп кеткеним да себептүү. Айлык алсам өзүмө алам дебеймин, Сага көйнөк […]

Кытай макалы: Алсыз адам – кыялкеч

Терең суудагы кыймылсыз ажыдаар сөзсүз крабга жем болот. ♦ ♦ ♦ Дүйнөдө идеалдуу эки адам бар: биринчиси – өлгөн адам, экинчиси – али төрөлө элек. ♦ ♦ ♦ Ким күчтүү болсо, анын эрки бар. Алсыз болсо – ал кыялкеч. ♦ ♦ ♦ Бардыгы бир эле чокуну көрүшөт. Бирок ага чыккандан кийин ар кимиси айланага ар кандай карайт. ♦ ♦ ♦ Мүмкүн башыңарга келген кайгыны келтирбей коё албасыңар, бирок ал башыңарды уялап алышына жол бербегиле. ♦ ♦ ♦ Тоо томкоргусу келген […]