Олжобай Шакир: Адабий каарман

АҢГЕМЕ Мен бир адабий жаңы каарман таптым, Улан деген. Азан чакырып коюлган аты жакшы – Улан. Бирок ушул жигиттин жакшы өрнөк улантканын көрбөдүм да эй. Акын-жазуучулар чөйрөсүндө качан болсо уңулдаган, даты бүтпөгөн, арыз-армандуу улуу муундагы калемгерлер толо. Интриганын очок башында отурат алар. Отко тамызгы тутанткан да, май куйган да ошолор. Союз мезгилинен ушул күнгө дейре чыгармачыл чөйрөнү удургутуп турчулар – ошол от башындагылар… Алардын өнөрү – арызчыл келчү. Илгери. КГБга тоголок кат жолдочу. Апапакай барактын бетин кара тамга кандай булгаса, […]

Уланбек Ашырматов: Таанып-билүү – ойду ишке ашырат

АХЛАК ЖАНА ЭКОНОМИКАНЫН БАЙЛАНЫШЫ Туркия Ресбупликасынын Эржиес университетинде теология факультетинин окутуучусу, Ислам философиясы илимдеринин доктору Салих Ялын жана ушул эле университеттин экономика жана башкаруу факультетинин окутуучусу экономика илимдеринин доктору, доцент Эюб Эжевит агайлардын илимий жетекчилигинде «Ислам философиясында ахлак жана экономика байланышы: Ибн Халдун мисалында» аттуу магистрдык диссертациябызды ийгиликтүү коргоп, изилдөөбүздү кыргыз коомчулугуна сунуштоону туура көрдүк. Баш сөз Ахлактын негизги маселеси болгон инсан – Ислам философиясында напси термининин тегерегинде адамдын материялык жана руханий түзүлүшүн биргеликте камтыган таризде изилденет. Дүйнө-тааным жана коомдук […]

Көчкөн Сактановдун «Маркумдар үнү» чыгармасынан топтолгон накыл сөздөр I

Дарак терең тамыры менен көктөп тургандай эл өткөн тарыхы, өткөн бабалары менен эл болуп, көктөп турат. Иштеген киши күндүзү көрүнбөйт. Кежир кишиге адамдар өзү тийишет. Адамдар… Алардын көпчүлүгү кичине эле карды тойсо, жанындагы карды ачты кор тиктей баштагансыйт. Кичине эле амалы көтөрүлө түшсө, жанындагы амалы жокту же амалы пасты үстөмөндөй, кагып-силкип, буйруп жумшагансыйт. Адамдарды канчалык жакшы түшүнө баштаган сайын, иттерди ошончолук жакшы көрө баштадым. Кудай келип, куру казаныңа аш салып бербейт. Дилиңде тазалык, башыңда акыл, колуңда эмгек болсо, анан кудайым […]

Саясий өрнөк: Зеленскийдин Жаңы жылдык куттуктоосу

«Кымбаттуу украиналыктар! Демейде Жаңы жылдык куттуктоолорунда президенттер бизге ИДПнын өсүшү, инфляциянын ылдыйлашы, имплементация, диверсификация жана башка түшүнүксүз терминдерди айтышат. Кыскасы, жашоо жакшырганын, бирок биз муну азырынча байкабай жатканыбызды айтып, ишендиргилери келет. Ошондуктан көп учурда президент кайрылып жатканда, добушту өчүрүп коёбуз. Тек, ал жомогун жобурап бүтүп, шампан, май чабак оролгон бутерброд менен оливьеге өткөнгө чейин күтөбүз. Бүгүн андай болбойт. Келгиле, ар бирибиз өзүбүзгө: “Мен киммин?” деген ыймандай суроону берип көрөлү. Украина президентиби, ооматы жүргөн адвокатпы, карапайым үй кызматындагы аялбы, могилянкалык студент-философпу, […]