Конкурска: Айлангөчөк (№32)

АҢГЕМЕ Алыскы Африканын борбордук бөлүгүндөгү саваннада жапыс, бирок тарбайып өскөн бадал түбүндө арстан үргүлөп жатат. Бул бадалдын жанында так төбөдөн тийген күнгө күмүштөй жылтыраган, билектей булак бар. Булактын суусу он кадамча акпай, чөлдүн кумдуу топурагына сиңип кетет. Суу агып барып, соолуган жерге чейин кичинекей арыкчанын эки жээги – көпкөк чөп. Калган жагы саргайып, куурап кеткен. Тээ, эки жүз метрдей арыда, сапсайган сары тикенге жашынып, коён бөгүп жатат. Ал арстандын туруп кетишин аңдыганына кыйла болду. Тили салаңдап, шилекейи катып, көзү тунара […]

«РухЭштин» адабий платформасы (сүрөттөрү менен)

Учур адабиятын жандантуу максатында «РухЭш» сайтынын алдында эки топтон турган агенттик түзүлдү. Бири – «Нуска» котормочулар тобу, бири – «Казына» адабиятчы, сынчылар, эксперттер тобу. «Нуска» тобундагылардын милдети – дүйнө адабиятынын өрнөктүү тексттерин жана көркөм чыгармаларын кыргыз тилине түпнускадан которуп жеткирүү. О.э. кыргыз авторлорунун тандалма чыгармаларын дүйнө элдеринин тилине которуп жайылтуу. Учурда «Нуска» тобундагылардын аракети менен бул озуйпаны турмушка ашыруу милдети жолго коюлуп келатат. Аталган топтун алдыдагы максаттары менен бул жактан тааныша аласыздар>>>> «Казына» тобуна келсек, бул топтун мүчөлөрү буга чейин […]

Эрмек Турдубеков: Айдын үлбүрөгү

АҢГЕМЕ Айды баам салып карасаң кыздын сөлөкөтү көрүнөт. Ал жөн гана элес эмес чыныгы кыз. Болгондо да өзүндөй жалгыздарды, жетим балдарды жакшы көргөн, кыялдарын орундаткан, кыйынчылыкта жардам берген боорукер кыз. Айдагы кыз менен жердеги жетим балдарды үлп эткен желге көкөлөй учкан ай үлбүрөгү байланыштырат. Каакымдын уругуна окшош ал ушундай назик, алсыз келип, абдан жай учса да жабыккан балдардын каалоо-тилегин айдагы кызга сөзсүз жеткирет. Кыз аны колуна кондуруп тагдырына таарынган балдардын үнүн угат. Алардын баёо ойлорун, кооз кыялдарын сезет, кубанычын туят. […]

Көчкөн Сактановдун «Маркумдар үнү» чыгармасынан топтолгон накыл сөздөр II

Көп окуганга караганда, көп иштеген адам алдыга озот. Ыйык нерсени арзан баада айта бербеймин. Ыйык нерсе ар кимдин кеп-сөзүнө айланбай, ар кимдин көңүл табына, таза идеялына айланышы керек. Кечээги кулду жөнү жок мактай берип, бүгүн аны ажыдаарга айлантып алабыз. Чычалоо, итиреңдөө, сөгүшүү – жеңил баа кишинин иши. Бу тирүүлүктө сараңдык эмес, жоомарттык жеңерин, бирөөнүкүндө белен сүйлөп, белен ичкен киши бирөөгө белен бере да билиши керек. Дөөлөт тоголок болот, бир кылт этсе эле тоголонуп колуңдан түшүп калат. Мээнет жалпак болот, бир […]