Конкурска: Таарынба… (№45)

АҢГЕМЕ — Тургула эй, кечигесиңер! Апасы кирип келип жарыкты күйгүзүп, терезенин  пардасын шарк эттире ачканда ойгонуп кетет. Күнүгө ушу. Мектепке барыш өзүнчө эле машакат. Уйпаланып калган калың чач оңой менен эпке  келбей, чачышын жазганча далайы жулунуп калат. Акыры  өрүп, учтарын бекитип, дептердин бетиндей күзгүдөн карап турган  көздөрү бүтүгүй кара кыз өзүнө да  жакпай, эжесинен калган күрмөсү андан бетер тажатып… мойнунан байлаган немедей жолго чыгат. Түнү бою жааган кар бүт баарын тегиздеп коюптур. Эч ким из сала элек экен.  Сыя көк […]

Абдыкерим Муратов: Тайгадагы тагдыр

Бекмамбет Атакановдун «Томь дайра (ГУЛАГ)» романын окуганда… Адамзат тарыхы жана коому ушунчалык ар тараптуу, бай жана көп боёктуу. Мына ошолордун ичинде абактар, абактагы жашоолор, абактагы адамдар да бар, алар да адам коомунун бир бөлүгү. Бул мезгил, бул тема адабиятта да чагылдырылууга акылуу, айталык, кыргыз адабиятында Токтогул Сатылгановдун сүргүндөгү, Молдо Багыштын «Абак дептери» циклиндеги ырлары, Казыбектин түрмө казалдары, Боогачынын кулак болуп Оренбургда жүргөндөгү чыгармалары мына ушул тематиканын бир жагы. Тилекке каршы, алардын абак жылдары ырдаган же жазган чыгармалары бизге толук жеткен […]

Конкурска: Апам ай, апам… (№44)

АҢГЕМЕ Жол… Күздүн сапсары талаасын тең экиге бөлүп зымыраган жол. Туш тарабын ак карлуу тоолор курчаган өрөөндү аралай чапкан даңгыр жол. Жол улай качандыр бир кездерде өткөн күндөрүмдү эстеп оор ойго батып баратканымда жанымдагы шоопур ойду бөлүп жиберди. — Сиз салдырган көпүрөгө жетип калдыкпы, байке? Алгач эмне болуп кеткенин түшүнбөй да калдым. Чырмалышып бараткан оюма капылет берилген суроону сиңире албай кыйналып турдум. Бир саам тигини карап «Эмне дедиң?» дегендей ойлондум да, анан эстей калгансып күңк эте жооп бердим. — Аз […]

Эссе деген эмне жана ал кайдан жаралган?

«Эссе» сөзү француз тилинен алынган жана ал  еssae- «аракет, киришүү, тажрыйба» деген түшүнүктү билдирет. Андай болсо, бул жанрда жазуу иши — алгач ирет жазган ар бир адамдын  өзү киришип жаткан же баштап жаткан иши, алдыдагы турмуштук же кесиптик пландары, максаттары тууралуу билдирүү, алгачкы аракеттери, жеке тажрыйбасы тууралуу баяндоо, аны жазуу жүзүндө бере алуу, практикалык сунуштарын айтуу иретинде  башталган  сыяктуу. Алган илимий булактардагы маалыматтарга таянсак, аталган жанрдын тарыхы, чындыгында эле ушундай экен. Эссени адегенде ишке орношуу кезинде жазылуучу маалымат алуучу иш […]