Бери караң: Аялдар үчүн кызматтан көтөрүлүү мыйзамы

Ата-энелер жана балдар жөнүндө Балдарды тарбиялоодо – акчаны эки эсе аз жумшап, убактыңды эки эсе көп бөл. *      *      * Уулду болом деген тилеги аны көп кыздуу кылды. *      *      * Көпчүлүк адамдар өздөрү бала бойдон жүрүп эле ата-эне болуп алышкан. Медицина тууралуу Оорулуу балага чоңдорго мамиле кылгандай мамиле жаса, оорулу чоң адамды – жаш баладай кара. *      *      * Өзүңдүн бактерияңды көргөзчү, мен сенин кимдер менен жүргөнүңдү айтып берем. *      *      * Чыдамың канчалык күчтүү болсо, ошончолук көпкө күтүүгө […]

Армян эл жомогу: Падышаны алдаган кедей

Бир падыша жашаптыр. Зериккен ал бир күнү чабармандарын туш тарапка чаптырып мындай жардык айттырат: — Уккула! Уккула! Кимде-ким падышабыз ишенгидей калп айтса, ошого алтын алма берилет! Алтын алма деген оңойбу: буту менен басып, мурду менен тынгандын баары туш-туштан ак сарайга агылып, бирден чубап, тагында эч нерсеге ишенбеген түрдө талып отурган падышага капкаяктагы калптарды жаадырып ишендирүүгө далбасташат. Бирок падыша эч кимге ишенбейт. Ошентип элдин аягы суюлганда кедейге кезек келет. Ал чоң кумган көтөрүп падышанын үстүнө кирип келет. — Сага эмне керек? […]

Аялдар өздөрүнүн мыктылыгын далилдемейинче маңыроо боюнча калат

Техниканын укмуштары Кир жуучу машинага алты байпак салсаң, кайра беш байпак аласың. *      *      * Тез сынган деталдардын табылышы кыйын. *      *      * Көрүнбөй жүргөн бузуктар же акча, же оңдой койгонго убакыт жок учурда пайда болот. *      *      * Эски автомобиль — авто оңдоочу жайга барып, кайра келгенге жакшы каражат. Адистер жөнүндө Өткөндөгү прогресстерден келечектеги көйгөйлөр жаралат. *      *      * Бардыгы айтылып бүткөн соң, көп айтылып, аз нерсе бүткөнүн көрөсүң. *      *      * Эгерде бир маселе боюнча мыкты билсең, бул […]

Беганас Сартов: Бийиктеги оттор

АҢГЕМЕ О, менин романтикам, койнуң аччы — бакыт нурун чачыратып… Мен сени карай, күнгө жолугууга ашыккан Икар сыңары дуулдап бара жаткан кезим… Аалам кең… Мен чексизмин… А сен болсо кылымдардан кылымдарга кабар салып өлбөссүң… Жолоочуга бийиктен багыт берген жылдыздар да ар дайым биз менен… Мен көрөлек жерлер мени өзүнө тартып, жолдомун. Эл кызматын ак ниеттүүлүк менен аткарсам деген тилек көңүлүңдүн түпкүрүндө уялап, сезим оттору алыс жактарга чакырат. Жолго чыгууну эңсейсиң. Эмгек менен аралашып, турмуш казанында кайнагың келет, заман агымында тоскоол […]

Дэн Вальдшмидт: Ийгиликке жетүүнүн эрежелери

Көп нерсеге жетишкиле. Баштаган ишиңерди бүтүргүлө. Кайра-кайра баштай бергенди токтотуп, мурда бүтпөй калган иштерди аякагыла. Ишенимиңиз чоң болсун. Сиздин күчүңүз ааламды багынтууга жеткирери эсиңизден чыкпасын. Көп сүйлөшкүлө. Менин айткандарым бардыгына түшүнүктүү деп кыйынсына бербе. Оюңду бөлүшүп, максатыңды түшүндүрө жүр. Көбүрөөк суктангыла. Дүйнөгө таң калуу менен толкундоолорду жараткыла. Табышмактуу боло бил. Таасирлүү болгула. Адамдар жеткиси келген өзгөрүштөргө себепчи болгула. Маал-маалы менен ойлоно жүргүлө. Атайын токтоп тыным жасагыла, кылган ишиңерди талдап, жаңы изденүүлөргө шык болор нерселерди издегиле. Көбүрөөк бергенге аракеттенгиле. Башкаларды сүйүү […]