Касым Каимов: Жолборс жетелеген зайып

АҢГЕМЕ Калаанын көрүнүшү кызык: бир жагынан завод, фабрикалардын түтүнү булайт, бир жагынан малдары чубашып жүрүшөт: короосуз үй жок, итсиз короо жок. Жадаганда бирин-серин заңкайган эки-үч кабат имараттардан да эртең менен кечичде ар кандай ит ээрчиткен кишилер серүүнгө чыгышат. Ушул калаа бир кезде кичинекей кыштак, итти эч ким барктачу эмес. Иттер өздөрү да назар салууга арзыбаган өңчөй салпайган сапалактар эле. Кыштак чоңойгон сайын сапалактар жоголуп, жытчыл машкелер жана пайда-зыяны белгисиз кандектер көбөйө баштады. Кыштак шаарга айланган мезгилде машкелер менен кандектердин доору […]

Даңктын жүгүн көтөрө албаган сүрөтчү

Керимбек Тойбаевдин “Даңк жүгү” аңгемеси сүрөтчүлөр турмушуна арналган. Чыгармада жалпы эле өнөр адамдарынын өз ара катышы, атаандаштыктын ар кыл жолдору жөнүндө кеп болот. Даңк жүгүн баары эле көтөрө албайт, андай сыноодон алп таланттар гана тайгаланбай өтө алат. Жакшы башталган иш Социализм заманында чоң борбор Москвадан билим алып, ошол жерден өмүрлүк теңин тапкан Бек Жанышев деген сүрөтчүнүн чыгармалары чоң мактоого арзып, кесиптештеринин ичин күйгүзөт. Жаш сүрөтчүнүн жаркылдаган жары, эки уулу үй-бүлөлүк турмушун кооздоп, пенделик бактысын арттырып турат. Анан ошол сүрөтчүнүн тагдыры […]

Билимсиздер иштин баарын жаңылыктай көрөт

Ачкарын эмес, аша тоюнган адамга жардам берген кыйын. *       *       * Эстүү адамдар гана башкалар менен кошо өз жөндөмдүүлүгүн туйганга зирек болот. *       *       * Кыялыңа жетпей калганыңа өксүбө, анткенге өмүрүндө кыялданбагандар гана акылуу. *       *       * Кимди көбүрөк сыйласаң, анан көбүрөк жактырсаң, ошол адамга каршы сүйлөгөнгө оозуң барбайт. Мария ЭБНЕР-ЭШЕНБАХ (1830-1916), австралиялык жазуучу ♦ ♦ ♦ Ишенимдин өзү эле Кудай. *       *       * Чынчылдар коомун түзсөң, эң биринчи уурулар жүгүрүп келет. *       *       * Улуттук намыс – атууга даяр […]

Олжобай Шакир: Дудук

1. Үй бар эле темир жолго жанашкан, ошол үйдө жашы улгайып бараткан жалгыз адам жашачу. Чак-чак этип күн-түнү поюз өтчү кулак, мээни жадаткан. “Уйку бербейт адамга, – деп – добушу” көнбөгөндөн көчө качкан далайлар. Көчпөй койгон жапжалгыз ушул дудук болучу. Коңшусу жок, коюнунда катын жок, короосунда салаңдатып башын бош салып ылдый айыптуу, тирүүлүктө түгөй эмес жакын жок байкушту бул жары таштап кеткен эле: “Жымжырттыкта жашоого, – деп – акым жок!” “Дудук” дешчү, атын эч ким билчү эмес, “дудук” дешип, үйүнө […]