Нурланбек Мусаев: Демократия жана Евробиримдиктин баалуулуктары – 3

<<<<< Башы Реформа-Лютеранство-Протестантизм Флоренциялык искусствочулардын жаңы ыкмалары, сүрөт, скульптура жана архитектурадагы жаңы ачылыштары Европада реформа аракеттерин баштатты. ХVI кылымдын биринчи жарымында католик чиркөөсүнө каршы чыккан протестантизм агымы пайда болду. Протестантизмдин негизги идеясы “орто кылымдагы католик чиркөөсүнүн алгачкы – чыныгы христиандыктан четтеп кеткендигине байланыштуу туура жолго түшүү, алгачкы таза христиандыкка кайтуу” болчу. Орто кылымда схоластик (чиркөө пикирин таңуулоо) католик чиркөөсүнүн индульгенция эрежеси бар болчу. Бул эреже боюнча күнөө кылган кишиден чиркөө кызматкери тарабынан акча алынып, ал жашыруун түрдө күнөөлөрүнөн арылтылчу, бул […]

Кыргыз эл жомогу: Бүркүт менен коңуз

Бүркүт асманды айланып жүрүп коёнду көрүп, качырып сала берет. Коркок байкуш алыстан ажал келе жатканын сезип: – Жан соога! – деп жетип барат. Ал тездик менен коёнду тезекке калкалай салат. Бүркүт коёндун жашынган жерин көрүп калган. Ал локуюп отуруп алган кезде, коңуз бүркүткө мындай дейт: – Баатыр, жан соога, бечара бир күнүн көрсүн, – деп жалынып-жалбарат. Анын өтүнүчүнө кулак салбастан бүркүт коёнду дароо жеп, өзөк жалгайт. Болгон ызасына чыдабай коңуз: – Сенин тукумуңду курутпасамбы! – деп ант кылат, бүркүт кай […]

Акылбек кызы Айпери: Эң мыкты мурас – тарбия-таалим

«Айтматовдон алган сабагым» конкурсуна Кыргыз элине эле эмес, дүйнө жүзүнө аттын кашкасындай таанымал болгон Айтматовдун чыгармасы башка акын-жазуучулардын чыгармаларынан бөтөнчөлөнүп турат. Заманыбыздын залкар жазуучусун мен келечекти көрө билген даанышман адам деп ойлойм. “Кассандра тамгасында” адамзаттын башына келүүчү көйгөйлөрдү так, даана жазып кеткен. Каап, улуу муун өз учурунда бул чыгарманы окуса, балким азыркы учурдагы көйгөйлөрдү болтурбоого мүмкүнчүлүк болоор беле?.. Кулачы аалам менен байланышкан тоолордун кулай элегиндеги көрүнүшү сай-сөөгүмдү сыздатты. Арсен жан-жаныбарларды кырганы келген мергенчилерди кууп жиберип, өзү о дүйнө салып  кетти. […]

Гульнар Эмиль: Анализ романа Арслана Койчиева «Бакшы менен Чынгызхан»

Не о Чынгызхане… По хорошему пахнет Булгаковым… «Мастер и Маргарита» в свое время был намек, это было зёрнышко веры в существование Создателя во время тотального атеизма, своего рода — Библия, которую переписывали от руки и читали шепотом… Читая данный роман, думаешь, уж если что-то Койчуев взял на вооружение от Булгакова, что же столь значимое хотел сказать автор читателям? Роман Арслана Койчиева «Бакшы менен Чынгызхан» я бы назвала Роман – ностальгией (кусалык). Ностальгия спрятанная глубоко в наших ДНК. Содержание книги вызывает […]

Жолдош Турдубаев: Адашуудан коркпогон Абдысамат

Сөздү ырлардын «кийиминен» — сырткы формасынан баштайлы, анткени автордун салттуу уйкаштан качып, ыргакты атайылап бузуп, жаӊы нук издеген мүдөөсү ачык эле байкалат. Чыйырга сыйбас саптар Кышкы жол… Асфальтчылар тынч уктай берсе болот. Кыш келди да, шоссенин айыбын жамады. Үңүлүп карай келсең, кайсы жол да, кайсы талаа? – дайынын табуу кыйын, апапакай ар тарап – Аппак чөлдөй уч кыйырсыз жайылып. Машинеге жолдон чыгып кетпөөгө – бир ориентир – жол жээктеген бак дарак. Жаз жарыш, күз күрөштөн чарчаган, (Ойготкончо алгачкы жаз нөшөрү) […]

Конкурска: Ырлар (№50)

Тынбаса — кол, түшүм — мол. *   *   * Адамзаттын аялуусу — көңүл, анан гана өмүр. *   *   * Уятсыз убадага турбайт. *   *   * Ача сүйлөгөн алыс баралбайт. *   *   * Жегенден алыс болсо, жетекчи калыс болот. *   *   * Адамдын акылы – асылдын асылы. КОШ КАЙРЫКТАР Ак ойлоп, адал иштегин, Алдыга жылат иштериң. *   *   * Тегиз ойлогонду Теңирим сүйөт, Өзүмчүл гана өзү үчүн күйөт. *   *   * Бир иш баштасаң, бүтөөрүңдү ойло. Кызматка турсаң, түшөөрүңдү ойло. *   […]

Араб акылмандарынан жашоого болгон 10 эреже

Ар замандын философиясы келечектеги муундардын ойлонуусуна жаназык болор ар кандай кыска, бирок көп нускалуу сөздөрдү калтырышкан. Өз кезегинде Чыгыш акылмандарынын санат кептери башкалардан так жана тереңдиги менен айырмаланат. Төмөндө араб акылмандарынын ар кандай шарттарда колдонсо болор 10 кеңешин сунуштайбыз.   Эгерде досум менин душманым менен достошсо, андай достон кол үзкөнүм оң. “Уу кошулган кантты жеп алгандан сактангыла, өлгөн жылаанга конгон чымындан сак бол” – деп жазган 11-кылымда Персиядан чыккан дарыгер жана философ Авиценна. Бул сөздү мааниси адамдарга этият мамиле кылып, […]