Күчтүү, айбаттуу, кадыр-барктуу өлкө болуу калк саны менен аныкталбайт,  мыйзамдуулуктун үстөмдүк кылышы, адам укугунун, эркиндигинин ыйык сакталышы менен аныкталат.

♦ ♦ ♦

Жашоодогу эң коркунучтуу нерсе – жалганды чын, мыйзамсызды мыйзамдуу кылып көрсөтүүдөн уялбагандык. Жараткан ушундайдан сактасын.

♦ ♦ ♦

Эң туура! Конституциянын улуулугу адам укугунун жана эркиндигинин салтанат курушу менен, мыйзамдуулуктун урматталышы менен аныкталат.

♦ ♦ ♦

Тилди, дилди таза сактоодон ыйык баалуулук жок! Акылдын чени да ушулар!

♦ ♦ ♦

Ар бир адамга өзүн таануу жана өз кадырын сактап,   күн сайын жакшы адам болуу өтө оор. Бирок бул эң зарыл!

♦ ♦ ♦

Менин ар бир бүтүрүүчүлөрүмдүн “саламатсызбы, агай” деп жаркылдап кол берип, жүзүн тосуп учурашуусунан ашкан бакыт жок мага.

♦ ♦ ♦

Мугалимдик кесиптин улуулугу жана баалуулугу күн сайын окуучулардын бактылуу жылмаюусунан,  мээриминен, жайдары мамилесинен күч-кубат,  медер алууда турат. Мектепке барбаган күнүм тозоктой сезилет!

♦ ♦ ♦

Мен бийликке жаңы адам келди деп, жаш адамдын келишин түшүнбөймүн. Жаңы ойломдогу,  жаңы көз караштагы адамдын,  адам,  адамдын кадыр-баркын,  эркиндигин,  укугун улуу баалуулук,  дөөлөт деп аздектеген адамдын келишин түшүнөм.  Адамдын акылмандыгын,  тазалыгын жашына карап баалоого болбойт.

♦ ♦ ♦

Артта калган жагымсыз күндөрүн жөн  эле эстей бербестен,  андан сабак алып,  акыл калчап,  жагымдуу жагдай түзүп,   жашоо – жашоонун маңызын,  маанисин терең түшүнгөн акылман адамдардын иши.

♦ ♦ ♦

«Эч качан жеңилбөө»деген сөз турмушта дайым эле чындык боло бербейт.  Жеңилүүдөн сабак алып,  жеңишке жетишүү чындыкка жакын.  Узак-узагын сана деген ошондон калган.

♦ ♦ ♦

Уюткулуу акылман элим! Тегин,  жети атасын,  саясатка аралаштыруу кыргыз элине эмне берди? Ушунун айынан учу-кыйры көз жетпеген мейкин талааларыбыздан,  көк мелжиген тоолорубуздан,  мөлтүр кашка тунук булактарыбыздан,  төрт түлүк малыбызга жайлуу жайыттарыбыздан ажырап,  жерибиз да,  пейилибиз да,  дүйнөгө көз карашыбыз да,  ой өрүшүбүз да тарыгандай. Акыры өзүбүз эле өздүгүбүздү тааныйлычы? Атасын билүүнү  өз абийирине койдум!

♦ ♦ ♦

Шайлоо – бул тандоо эркиндиги.  Бул ар бир адамдын акыл дараметине,  көз карашына,  коомдун өнүгүшүн аңдап болуусун,  керектөөсүнө жараша болот. Албетте,  Президентке талапкерлер да муну эске алат.  Тандоодо айныгыс ыйыктык: мамлекетибиздин жана балдарыбыздын  келечеги.

♦ ♦ ♦

Касиеттүү калкым,  фейсбуктагы досторум! Бүгүнкү күнү маалымат айдыңынан «Биздин айылга бак келди”, «Бул биздин уруудан өз уулубуз экен», «күрт,  калмак» экен деген улутубузду ууктуруп,  тамырыбызды кууратып,  улуттук коопсуздугубузга,  жашоо,  укуктук,  эркиндик коопсуздугубузга балта чабар, эл-журтубузду бөлүп-жарар чакырыктарга бөгөт коёлу! Биздин бир гана Мекенибиз – Кыргызстан бар экенин,  биз бир кыргыз эли экенибизди унутпайлы!  Уруунун,  аймактын эмес,  улуттун жүзүн тандайлы.

♦ ♦ ♦

Ар бир таң өз максаты менен атат.  Ал максат ааламга нур болуп чачылат.   Мен да ар бир  таңды элиме,  досторума,  туугандарыма,  балдарыма,  кесиптештериме жакшылык келсин деп тосуп алам.  Ар бир таңда аруу максаттарды коём.  Ал менин жашоомдун нуру жана маңызы.

♦ ♦ ♦

Айылыбызда Абдымомунов Чокон аттуу карыя мени 12-13 жашымда «агай» деп коёр эле. Ал сөз мага өтө жагымдуу,  касиеттүү,  ыйык сөз катары угулчу. Мени шыктандырчу,  сыймыктанчумун.  Азыр да окуучуларымдын ийгилигин,  бактылуу жылмаюусун,   кубанычын угуп же көрүп рахатка батканда,  ошол сөз жашоомдун өчпөс  нуру,  компасы болуп калганына ыраазы болом.

♦ ♦ ♦

Жакшылык кылуу сезими күчтүү адамдар эмнеге гана турбасын жакшылык кылуунун жолун таап жакшылык кылат,  ал эми жакшылык кылуу сезими өнүкпөгөн заар,  руху жакыр адамдар азап чегет,  ичи от-жалынга толуп күйүп кетчүдөй болот. Аяйсың!!!

♦ ♦ ♦

Баланын «менин” ачуу,  таланттын өстүрүү, шык берүү – мектептин негизги иши.

♦ ♦ ♦

Урматтуу бүтүрүүчүлөр!  Силер улуттук,   гумандуу жана демократиялык мектептен,   адам жана анын кадыр-баркын бийик сактаган адамды сүйүүнү тумар кылып тутунган мектептен бүткөнүңөрдү унутпагыла!  Анын атын бийик жана ыйык сактагыла!

♦ ♦ ♦

Адамдын жашоодогу жеңилүүлөрү – жеңиш. Анткени сен тынымсыз өсүп-өнүгүүгө  умтуласың. Татал жолдо такшаласың, изденесиң,   ак менен караны,  жакшы менен жаманды ажыратасың. Адилетсиз жеңиштен адилеттүү жеңилүүнүн артык экенин түшүнөсүң.  Жеңиштин кадырына жетесиң.

♦ ♦ ♦

Мен чындык бар экендигине ишенбегендерден өзүндөгү чындыкты жоготуп алабы деп корком. Анткени андай адамдар өзү да чынчыл боло албайт,  чындык үчүн күрөшө да албайт. Эң коркунучтуу жалган коомдо жашайт!

♦ ♦ ♦

Адамдын кадыр-баркын,  эркиндигин,  укугун эң ыйык аздектеп сактаган,  улутка таандык бардык баалуулуктарды: тил,  каада-салт,  үрп-адат,  маданий,  рухий дөөлөттөрдү бапестеп сактап өстүргөндө гана биз бактылуу өлкө курабыз.

♦ ♦ ♦

Баланын акылын бийлеп алган,  анын ишеничине ээ болгон мугалим – ийгиликтүү мугалим.

♦ ♦ ♦

Баланын жакшылык кылуу сезимин  өнүктүрүү,  рухий жактан байытуу жана акылмандык,  ойчулдук, изденгичтик сапаттарын калыптандыруу зарыл.

♦ ♦ ♦

Бала саат сайын,  мүнөт сайын,  секунд сайын тынымсыз өсүп-өнүгүп турат.  Мугалим андан да тез темп менен өзүн-өзү өнүктүрүүгө тийиш.  Антпесе мугалимге таандык касиетинен ажырайт.

♦ ♦ ♦

Балдарды өзүн жана турмушту таанууга тарбиялоо – ата-эненин жана педагогдун башкы милдеттеринин бири.

♦ ♦ ♦

Баланын сүйүүсүнөн таза,  түбөлүктүү тунук жана ыйык сүйүү жок. Ага татыктуу болуу бакыт.

♦ ♦ ♦

Баланы сүйүү – бетинен жыттап,  жалынып-жалбаруу эмес, анын келечекте ийгиликтүү инсан болуусуна керектүү асыл сапаттарды,  баалуулуктарды калыптандыруу үчүн маңдай тер чачып эмгектенүү.

♦ ♦ ♦

Мугалимдин ишинин натыйжасыздыгы – көбүнчө анын балдар менен мамилелешүү,   баарлашуу жана аларды башкаруу чеберчилигин өздөштүрбөгөндүктөн болот.

♦ ♦ ♦

Баланын кубаныч-кайгысын бөлүшө албаган мугалим – баланын жүрөгүнөн  түнөк таба албайт.

♦ ♦ ♦

Баланын жүрөгүнүн назиктигин сезген мээримдүү адам гана  чыныгы – мугалим.

♦ ♦ ♦

Батыш педагогдорунун артыкчылыгы – баланын жекече өзгөчөлүгүнө, ички дүйнөсүнө сүңгүп кирип,  ошого жараша окутуунун,  тарбиялоонун жана өнүктүрүүнүн методикалык жолдорун издеп тапкандыгынан көрдүм.

♦ ♦ ♦

Баланын бактысынан ыйык, улук жана кымбат эч нерсе жок.

Орозали Сайдилканов: Демократиялык коомду эртерээк куруубуз зарыл

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.