Январда жарыяланган конкурстук чыгармаларга чакан баяндама

Мына ушинтип назым (поэзия) жана кара сөз (проза) боюнча конкурсубуз январь айын артта калтырды. Бул айда кароо-сынактык куржунубузга жыйырма бир эмгек келип түштү. Алардын он алтысы – кара сөз, бешөөсү – ыр түрүндөгү чыгармалар. Демек, адабий коомчулукта аңгемеге болгон суроо-талап жогору экен! Кудайдын кулагы сүйүнсүн, кыргыз аңгемеси кайра баштан жандана баштаптыр. «Айлангөчөк», «Бейтааныш», «Визитка», «Арык жана семиз», «Апам ай, апам», «Майпуруш», «Таарынба», «Баштык», «Жайчылар», «Наркозатын кайда бекиттим?», «Эмнеге?» деп аталган аңгемелерди чоң кызыгуу менен окудук. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш калемгердин […]