Конкурска: Бактылуу эне (№54)

АҢГЕМЕ … Көргөндө ак жоолукчан аял затын, Кусалуу үмүт мен карачумун. Кулунум мен келдим деп кучак жайып, Кубантар күнүңдү мен самачумун… — радиодо  дал ушул саптар жаңырып  жатты.  Жол. Адамдан да көп авто машина. Айланада күндөгү көр-тирилик уланууда. Медер – таксист жигит. Бүгүн да ал өз кызматында. Машинасында болсо жүргүнчүлөр.  Ролдо олтурган кишиге машинанын маңдайындагы күзгүдөн арттагы орунтуктардагы бардык кыймыл-аракеттер  байкалып турат. Артта олтурган орто  жаштагы  аял менен  төрт жашар баласынын жоруктары Медерге даана  байкалып  турду.  Кичинекей  бала эркелеп, апасынын […]

Австралия жомогу: Эшектер кайдан чыккан?

Качандыр бир өткөн заманда жер жүзүндө жылкылар бар экен, алардын тууганы эшек аттуунун дайыны болбоптур. Ошол түмөндөгөн жылкынын арасында абдан унутчаак ат болот. Азыркысын азыр унуткан ал бир күнү өз ысымын эстей албай Кудайга келип сурайт: — Таксыр, Кудай. Айтып коюңузчу, менин атым ким эле? — Сенин ысымың – Ат, — дейт Кудай ага таң калып. Эки саат өтпөй өз атын кайра унуткан ат Кудайга келип кайрадан тынчын алат: — Таксыр Кудай, менин ысымым кандай эле? — Сенин атың – […]

Диляра Тасбулатованын икаялары

Падыша жана маскарапоз Бир интеллектуал, абдан таланттуу адам кино тууралуу макалаларыма караганда, менин икаяларым кызыктуу экенин чатыма жазып ийиптир. Апам ошол замат: — И-и, ушуну укмак элең, уктуңбу? Менин бир досум, ал да укмуш акылдуу неме эле, мен ким болууну каалаганымды сураганы эсиме түштү – маскарапозбу же падышабы? — Маскарапоз болууну да, — дедим мен. — Падыша болууну да, — деди  ал, өзү жөнүндө. Апам анда: — Кызык, мындай бир тест бар – ким болгуң келет: падышанын апасыбы же келесоонун […]

Людмила Молдалиева: На ответ из Министерства здравоохранения…

Господин Премьер-министр! Господин Министр здравоохранения! Большое спасибо за долгожданный ответ, подготовленный от имени начальника Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики  Ешходжаевой А.С.,  но  подписанный другим неизвестным лицом. Как в известной пословице – «Ит итти жумшаса, ит куйругун жумшайт». Нам нужен был ответ от министра, мы обращались лично к Вам. Но Вы, видимо  очень занятой человек, отвечать некогда  на всякие обращения… решаете государственные задачи. Соблюдение общечеловеческих норм, а также элементарной этики руководящим чиновником   при подготовке  ответа  должны были начаться  хотя […]

Рахматуллаев Абдурашит: Айтматов – деңиз сымал кең аалам

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Кайраты ташкындаган дайра сымал, Калеми бирде калкан, бирде курал. Күрөшүп таза жашоо, эл-жер үчүн, Кылчайбай жолду басты эчен татаал. Арыштап кадамын кенен таштап, Ааламга атагы кеткен таркап. Адамзат жүрөгүнөн орун алып, “Акылман Чыңгыз” аты келет жашап. Чыңгыз-дүйнө элинин жүрөгүнө өзүнүн чыгармалары, эмгеги, адамдык асыл сапаттары, жан дүйнөгө берген баалуу азыктары менен терең сүңгүп кире алган эл жазуучусу. Ал бүткүл адабият дүйнөсүнүн чебери, көркөм ойлор, накыл сөздөр устасы катары тарыхта “Улуу жазуучу” деген наам менен кашкайып жазылып […]

Орозали Сайдилканов: Мээримдүү жүрөк – табылгыс байлык

♦ ♦ ♦ Баланын шоктугу жана таарынчактыгы эң жакшы сапаттар деп эсептейм.  Анткени,  биринчиси,  турмуштун өйдө-ылдыйын башынан эрте өткөргөн, тажрыйбасы мол,  токтоо,  экинчиси,  өзүнүн көз карашы,  ойлому бар,  аны коргой билген мыкты инсандар болушат. ♦ ♦ ♦ Билимге баланын чаңкоосун,  керектөөсүн,  каалоосун,  муктаждыгын жаратмайын ийгиликке жетүүгө мүмкүн эмес. Бул мугалимден кесиптик чеберчиликти,  ата-энеден камкордукту талап кылат. ♦ ♦ ♦ Баланы сүйө, түшүнө билген,  анын мыкты адам болоруна ишенген адам гана мугалим боло алат. ♦ ♦ ♦ Бала жөндөмсүз төрөлбөйт.  Анын […]

Байыркы гректердин жашооңду түп тамырынан өзгөртүү боюнча кеңештери

Байыркы грек акылмандары жашап өткөндөн бери нечен кылымдар карыды. Бирок адамдардын маңызы дале ошол бойдон өзгөрүүсүз, тек алардын кеңештери азыркы күндө да маанисин жогото элек. Анда эмесе бир нече кеңештерине көз жүгүртүп көрөлү. Сөзсүз үйлөнгүлө! Эгер колуктуң жакшы чыкса, бактылуусуң, начар чыкса, философко айланасың. Муну айткан Сократ эркектерди үй-бүлө күткөнгө үндөйт. Эгерде тандооң ордунан чыкпай, начар аялга туш келсең, кайгыруунун кереги жок, бирок сөзсүз акылмандуулукка жетесиң. Убакыт – адамдагы болгон байлыктын эң баалуусу. Теофраст бул айтканы менен өмүрдүн ар бир […]